Managers’ Power and Its Sources in Managing People in Multicultural Teams: The Results of Interviews with Czech, Portuguese, and French Managers

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Managers’ Power and Its Sources in Managing People in Multicultural Teams: The Results of Interviews with Czech, Portuguese, and French Managers
 • Autor/Autorzy: AGNIESZKA KNAP-STEFANIUK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Paedagogica Ignatiana
 • Rok: 2023
 • Tom: 26
 • Numer: 1
 • ISSN: 2299-4890
 • DOI: 10.12775/SPI.2023.1.007
 • Adres www:: https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/40305
 • Strony od-do: 151-171
 • Abstrakt:
  • Celem artykułu jest przedstawienie sposobu definiowania pojęcia „władzy” przez menedżerów czeskich, portugalskich i francuskich, określenie stosowanych przez nich źródeł władzy, a także wykazanie wpływu władzy menedżerów na zarządzanie ludźmi w zespołach zróżnicowanych kulturowo. Problemy badawcze to znalezienie odpowiedzi na pytania: Jak menedżerowie z Czech, Portugalii i Francji rozumieją pojęcie „władzy”? Jakie źródła władzy i sposoby jej sprawowania stosują w praktyce? Na jakie obszary zarządzania ludźmi ma wpływ władza menedżerów? Metody badawcze wykorzystane przez autorkę to przegląd literatury i wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych z menedżerami, które zrealizowano w roku 2022. W części teoretycznej zdefiniowano pojęcie „władzy”, opisano źródła władzy menedżerów i sposoby jej sprawowania. W części badawczej przedstawiono wyniki wywiadów, które przeprowadzono z menedżerami czeskimi, portugalskimi i francuskimi. Analiza literatury i wyniki badań pozwoliły autorce na wykazanie znaczenia władzy menedżerów i jej wpływu na zarządzanie ludźmi w wielokulturowym środowisku pracy. Wyniki wywiadów wskazują, że czescy, portugalscy i francuscy menedżerowie trafnie definiują termin „władza” i wykorzystują najczęściej źródła władzy określane jako: legitimate power i reward power. Władza w środowisku zróżnicowanym kulturowo ma zdaniem menedżerów istotny wpływ na zarządzanie ludźmi.
  • The aims of the article are to describe how Czech, Portuguese, and French managers define the concept of “power,” to identify the sources of power they use, and to demonstrate the impact of their power on managing their culturally diverse teams. The research problem focuses on finding the answers to the questions: How do Czech, Portuguese, and French managers understand the term “power”? What sources of power and ways of exercising it do they use in practice? What areas of people management are affected by managers’ power? The research methods consist of a literature review and individual in-depth interviews with managers conducted in 2022. The theoretical part defines the term “power,” and describes the sources of managers’ power and their ways of exercising it. The research part reports the results of the interviews with the managers. The study demonstrates the importance of managers’ power and its impact on people management in multicultural workplaces. The results of the interviews reveal that the managers accurately define the term “power” and frequently use its most common sources: legitimate and reward power. According to the managers, in workplaces with culturally diverse employees their power exerts a significant impact on people management.
 • Słowa kluczowe:
  • menedżerowie
  • sposoby sprawowania władzy przez menedżerów
  • wielokulturowe środowisko pracy
  • wielokulturowe zespoły
  • władza
  • źródła władzy
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Managers’ Power and Its Sources in Managing People in Multicultural Teams: The Results of Interviews with Czech, Portuguese, and French Managers
 • 003 $b 0000-0002-9201-9889
 • 003 $a AGNIESZKA KNAP-STEFANIUK (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Paedagogica Ignatiana
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 26
 • 010 $a 1
 • 011 $a 2299-4890
 • 013 $a 10.12775/SPI.2023.1.007
 • 014 $a https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/40305
 • 015 $a 151-171
 • 019 $a Celem artykułu jest przedstawienie sposobu definiowania pojęcia „władzy” przez menedżerów czeskich, portugalskich i francuskich, określenie stosowanych przez nich źródeł władzy, a także wykazanie wpływu władzy menedżerów na zarządzanie ludźmi w zespołach zróżnicowanych kulturowo. Problemy badawcze to znalezienie odpowiedzi na pytania: Jak menedżerowie z Czech, Portugalii i Francji rozumieją pojęcie „władzy”? Jakie źródła władzy i sposoby jej sprawowania stosują w praktyce? Na jakie obszary zarządzania ludźmi ma wpływ władza menedżerów? Metody badawcze wykorzystane przez autorkę to przegląd literatury i wyniki indywidualnych wywiadów pogłębionych z menedżerami, które zrealizowano w roku 2022. W części teoretycznej zdefiniowano pojęcie „władzy”, opisano źródła władzy menedżerów i sposoby jej sprawowania. W części badawczej przedstawiono wyniki wywiadów, które przeprowadzono z menedżerami czeskimi, portugalskimi i francuskimi. Analiza literatury i wyniki badań pozwoliły autorce na wykazanie znaczenia władzy menedżerów i jej wpływu na zarządzanie ludźmi w wielokulturowym środowisku pracy. Wyniki wywiadów wskazują, że czescy, portugalscy i francuscy menedżerowie trafnie definiują termin „władza” i wykorzystują najczęściej źródła władzy określane jako: legitimate power i reward power. Władza w środowisku zróżnicowanym kulturowo ma zdaniem menedżerów istotny wpływ na zarządzanie ludźmi.
 • 020 $a The aims of the article are to describe how Czech, Portuguese, and French managers define the concept of “power,” to identify the sources of power they use, and to demonstrate the impact of their power on managing their culturally diverse teams. The research problem focuses on finding the answers to the questions: How do Czech, Portuguese, and French managers understand the term “power”? What sources of power and ways of exercising it do they use in practice? What areas of people management are affected by managers’ power? The research methods consist of a literature review and individual in-depth interviews with managers conducted in 2022. The theoretical part defines the term “power,” and describes the sources of managers’ power and their ways of exercising it. The research part reports the results of the interviews with the managers. The study demonstrates the importance of managers’ power and its impact on people management in multicultural workplaces. The results of the interviews reveal that the managers accurately define the term “power” and frequently use its most common sources: legitimate and reward power. According to the managers, in workplaces with culturally diverse employees their power exerts a significant impact on people management.
 • 021 $a menedżerowie
 • 021 $a sposoby sprawowania władzy przez menedżerów
 • 021 $a wielokulturowe środowisko pracy
 • 021 $a wielokulturowe zespoły
 • 021 $a władza
 • 021 $a źródła władzy
 • 022 $a managers
 • 022 $a multicultural teams
 • 022 $a Multicultural Work Environment
 • 022 $a power
 • 022 $a sources of power
 • 022 $a ways of exercising power by managers
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

2023_art_Knap-Stefaniuk_Managers' Power and Its Sources in......pdf (256 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny