Zarządzenie nr 16/2022/2023 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzeń Dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie dotyczących: Kierunkowych Zespołów Programowych, Kierunkowych Zespołów Jakości Kształcenia, Kierunkowych Zespołów ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych, Rady Interesariuszy Zewnętrznych

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny