Zarządzenie nr 11/2022/2023 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 20/2016/2017 Dziekana Wydziału Filozoficznego AIK z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Wydziału Filozoficznego AIK

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 11_2022_2023 Dziekana Wydziału Filozoficznego.pdf (449 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
  • Dostępność: Publiczny
  • Dostępny od: 2022-11-17 00:00:00 +0100