Zarządzenie nr 13/2022/2023 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie rozwiązania: Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych, Kierunkowego Zespołu Programowego oraz Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunku Filozofia

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny