Komunikat nr 3/2022/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji do oceny śródokresowej doktoranta Szkoły Doktorskiej Pani mgr Hanny Kawon Wadas w roku akademickim 2022/2023 w dyscyplinie nauki o kulturze i religii.

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Komunikat nr 3 Dyrektora SD ( powołania Komisji do oceny śródokresowej - H. Wadas.pdf (526 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny