Przedsiębiorczość, zarządzanie i przywództwo

Kolekcja
rozdziały
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Przedsiębiorczość, zarządzanie i przywództwo
 • Autor:
 • Strony od-do: 369-386
 • Tytuł monografii: Studia kulturowe
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2022
 • Miejsce wydania: Kraków
 • DOI: 10.35765/slowniki.246
 • Adres URL: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss/catalog/book/246
 • Abstrakt w j. polskim: DEFINICJA POJĘCIA: Przedsiębiorczość, zarządzanie i przywództwo to pojęcia ze sobą powiązane, analizowane wielowymiarowo. Przedsiębiorczość jest definiowana jako postawa i wykazywanie m.in. takich cech jak kreatywność, innowacyjność, elastyczność i podejmowanie ryzyka; zarządzanie jest określane jako proces i działalność menedżerów realizowana poprzez planowanie, organizowanie, kierowanie ludźmi i kontrolowanie; przywództwo definiowane jest jako proces związany z wywieraniem wpływu na innych. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Rozważania na temat przedsiębiorczości, zarządzania i przywództwa pojawiły się w literaturze wiele lat temu. Poglądy dotyczące tych pojęć ewaluowały, a badania z nimi związane są kontynuowane, zwłaszcza w kontekście zróżnicowanych uwarunkowań kulturowych. PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Przedsiębiorczość, zarządzanie i przywództwo, to pojęcia istotne z perspektywy jednostki, zespołu, organizacji czy społeczeństwa. Pojęcia te dziś powinny być analizowano szczególnie w kontekście różnic kulturowych. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Zapoznając się z pojęciami ‘przedsiębiorczość’, ‘zarządzanie’ i ‘przywództwo’, można poszerzyć wiedzę dotyczącą tych zagadnień i ich praktycznych zastosowań. Analiza tych pojęć wymaga uwzględniania aktualnych uwarunkowań dotyczących różnych kultur.
 • Słowa kluczowe w j. polskim:
  • przedsiębiorczość
  • przywództwo
  • przywództwo w środowisku różnic kulturowych
  • zarządzanie
  • zarządzanie międzykulturowe
 • Struktura:
  • Wydział Pedagogiczny
  • Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Przedsiębiorczość, zarządzanie i przywództwo
 • 003 $a AGNIESZKA KNAP-STEFANIUK (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-9201-9889
 • 003 $f Leszek Korporowicz (Redaktor)
 • 003 $f AGNIESZKA KNAP-STEFANIUK (Redaktor)
 • 003 $f ŁUKASZ BURKIEWICZ (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 006 $a 369-386
 • 008 $a 19
 • 009 $a polski
 • 010 $a 10.35765/slowniki.246
 • 011 $b https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss/catalog/book/246
 • 012 $a Studia kulturowe
 • 013 $a 2022
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a Kraków
 • 017 $a 978-83-7614-550-1
 • 021 $a DEFINICJA POJĘCIA: Przedsiębiorczość, zarządzanie i przywództwo to pojęcia ze sobą powiązane, analizowane wielowymiarowo. Przedsiębiorczość jest definiowana jako postawa i wykazywanie m.in. takich cech jak kreatywność, innowacyjność, elastyczność i podejmowanie ryzyka; zarządzanie jest określane jako proces i działalność menedżerów realizowana poprzez planowanie, organizowanie, kierowanie ludźmi i kontrolowanie; przywództwo definiowane jest jako proces związany z wywieraniem wpływu na innych. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Rozważania na temat przedsiębiorczości, zarządzania i przywództwa pojawiły się w literaturze wiele lat temu. Poglądy dotyczące tych pojęć ewaluowały, a badania z nimi związane są kontynuowane, zwłaszcza w kontekście zróżnicowanych uwarunkowań kulturowych. PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Przedsiębiorczość, zarządzanie i przywództwo, to pojęcia istotne z perspektywy jednostki, zespołu, organizacji czy społeczeństwa. Pojęcia te dziś powinny być analizowano szczególnie w kontekście różnic kulturowych. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Zapoznając się z pojęciami ‘przedsiębiorczość’, ‘zarządzanie’ i ‘przywództwo’, można poszerzyć wiedzę dotyczącą tych zagadnień i ich praktycznych zastosowań. Analiza tych pojęć wymaga uwzględniania aktualnych uwarunkowań dotyczących różnych kultur.
 • 023 $a przedsiębiorczość
 • 023 $a przywództwo
 • 023 $a przywództwo w środowisku różnic kulturowych
 • 023 $a zarządzanie
 • 023 $a zarządzanie międzykulturowe
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • 999 $a nauki o polityce i administracji

Dublin Core

Pliki

Agnieszka Knap-Stefaniuk_246-Termin słownikowy-2297-1-10-20230210.pdf (279 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny