E-literatura. Nowy nurt w studiach kulturowych

Kolekcja
rozdziały
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: E-literatura. Nowy nurt w studiach kulturowych
 • Autor:
 • Strony od-do: 275-296
 • Tytuł monografii: Studia kulturowe
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2022
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Adres URL: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/studiakulturowe.pdf
 • Abstrakt w j. polskim: DEFINICJA POJĘCIA: E-literatura to relatywnie nowy nurt we współczesnej humanistyce, reprezentowany przez utwory wykorzystujące właściwości nowych mediów, będące strukturami intermedialnymi i interkulturowymi. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Ujęcie definicyjne e-literatury ewoluuje, a jego źródła są różnorodne. Spośród kontekstów, z których wyrosła i czerpie e-literatura, najczęściej wskazywanymi przez badaczy są: stricte technologiczny (Europa Zachodnia i USA), filmoznawczy, ludologiczny oraz artystyczno-literacki (Polska). Najstarsze źródła nowomedialnych eksperymentów strukturalnych sięgają antyku i średniowiecza, późniejsze zaś – literackich i artystycznych ruchów awangardowych. PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: E-literatura charakteryzuje się występowaniem specyficznych cech odróżniających ją od literatury drukowanej. Są to m.in. nielinearność, splotowość, wielowarstwowość (modułowość) elementów składowych, uprzestrzennienie, immersyjność, płynność (flow), figuratywny charakter, architektoniczny potencjał, a także występowanie szczelin (celowo wprowadzonych niedomknięć), w których autor w pewnym zakresie ustępuje miejsca odbiorcy, by ten mógł partycypacyjnie uczestniczyć w lekturze, personalizując ścieżkę literacką. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA ZWNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Nurt e-literatury wkroczył na stałe do współczesnej humanistyki i dynamicznie się rozwija. Coraz więcej uczelni ma w swej ofercie przedmioty z nim związane, a coraz liczniejsza grupa badaczy podejmuje się naukowej analizy e-utworów. Powstają i rozwijają się źródła gromadzące utwory nowomedialne (np. Electronic Literature Collection). Co prawda, na skutek zmian technologicznych część utworów okresowo przechodzi w stan cyfrowej hibernacji, ale powoli kolejne fale cyfrowych fuzji i konwergencji przywracają je do życia.
 • Słowa kluczowe w j. polskim:
  • e-literatura
  • konwergencja mediów
  • literatura a nowe media
  • przemiany literatury pod wpływem nowych technologii
 • Struktura:
  • Wydział Filozoficzny
  • Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a E-literatura. Nowy nurt w studiach kulturowych
 • 003 $a BOGUSŁAWA BODZIOCH-BRYŁA (Autor)
 • 003 $e 0000-0003-2453-8350
 • 003 $f Leszek Korporowicz (Redaktor)
 • 003 $f AGNIESZKA KNAP-STEFANIUK (Redaktor)
 • 003 $f ŁUKASZ BURKIEWICZ (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 006 $a 275-296
 • 008 $a 14
 • 009 $a polski
 • 011 $b https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/pliki/studiakulturowe.pdf
 • 012 $a Studia kulturowe
 • 013 $a 2022
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a Kraków
 • 017 $a 978-83-7614-550-1
 • 021 $a DEFINICJA POJĘCIA: E-literatura to relatywnie nowy nurt we współczesnej humanistyce, reprezentowany przez utwory wykorzystujące właściwości nowych mediów, będące strukturami intermedialnymi i interkulturowymi. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Ujęcie definicyjne e-literatury ewoluuje, a jego źródła są różnorodne. Spośród kontekstów, z których wyrosła i czerpie e-literatura, najczęściej wskazywanymi przez badaczy są: stricte technologiczny (Europa Zachodnia i USA), filmoznawczy, ludologiczny oraz artystyczno-literacki (Polska). Najstarsze źródła nowomedialnych eksperymentów strukturalnych sięgają antyku i średniowiecza, późniejsze zaś – literackich i artystycznych ruchów awangardowych. PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: E-literatura charakteryzuje się występowaniem specyficznych cech odróżniających ją od literatury drukowanej. Są to m.in. nielinearność, splotowość, wielowarstwowość (modułowość) elementów składowych, uprzestrzennienie, immersyjność, płynność (flow), figuratywny charakter, architektoniczny potencjał, a także występowanie szczelin (celowo wprowadzonych niedomknięć), w których autor w pewnym zakresie ustępuje miejsca odbiorcy, by ten mógł partycypacyjnie uczestniczyć w lekturze, personalizując ścieżkę literacką. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA ZWNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Nurt e-literatury wkroczył na stałe do współczesnej humanistyki i dynamicznie się rozwija. Coraz więcej uczelni ma w swej ofercie przedmioty z nim związane, a coraz liczniejsza grupa badaczy podejmuje się naukowej analizy e-utworów. Powstają i rozwijają się źródła gromadzące utwory nowomedialne (np. Electronic Literature Collection). Co prawda, na skutek zmian technologicznych część utworów okresowo przechodzi w stan cyfrowej hibernacji, ale powoli kolejne fale cyfrowych fuzji i konwergencji przywracają je do życia.
 • 023 $a e-literatura
 • 023 $a konwergencja mediów
 • 023 $a literatura a nowe media
 • 023 $a przemiany literatury pod wpływem nowych technologii
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa
 • 999 $a nauki o kulturze i religii

Dublin Core