Pseudohistorie jako wyzwanie we współczesnych studiach kulturowych

Kolekcja
rozdziały
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Pseudohistorie jako wyzwanie we współczesnych studiach kulturowych
 • Autor:
 • Strony od-do: 297-313
 • Tytuł monografii: Studia kulturowe
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2022
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Adres URL: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss/catalog/book/275
 • Abstrakt w j. polskim: DEFINICJA POJĘCIA: Pseudohistorie, będące szczególnym przypadkiem pseudonauki, to narracje dotyczące fundamentów tożsamościowych w zakresie dziejów czy religii, które uznaje się za alternatywne wobec podstawowych faktów, ustaleń i konsensusu akademickiego w obrębie głównego nurtu nauki (def. wąska). Obok tego za pseudo­historie uznaje się także wszystkie alternatywne próby wyjaśnienia ­zdarzeń z przeszłości, niezależnie od ich zakresu i motywacji (def. szeroka). ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Każda z pseudohistorii ma własną chronologię. Pewne tendencje występują tu regionalnie, a czasem w związku z etapem dziejów. Te dotyczące znaczącej przeszłości narodów opierają się czasem na mitologizowaniu dziejów w okresie niewoli lub czerpią z takiego okresu. Ich upowszechnieniu sprzyja rozwój środków swobodnej wymiany informacji. PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Pseudohistorie czerpią ze źródeł wyrywanych z kontekstu dziejowego, często niepoddanych klasycznej krytyce naukowej. Fakty bywają w nich kojarzone swobodnie, z przekraczaniem granic chronologicznych i geograficznych. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Twórcy tych idei działają dychotomiczne – z jednej strony kwestionują opinie akademickie (uznając je często za wyraz zaniedbań czy nawet spisku), z drugiej strony starają się o wzmocnienie autorytetu przez oparcie o instytucje lub uzyskanie tytułów naukowych nawet w innych dziedzinach. Pseudonauki mogą stanowić wyzwanie nie tylko z uwagi na swobodne podejście do badań różnych kultur, ale i w obszarze bezpieczeństwa narodowego.
 • Słowa kluczowe w j. polskim:
  • pseudohistorie
  • walka informacyjna
  • Wielka Lechia
  • Zaginione Plemiona Izraela
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Pseudohistorie jako wyzwanie we współczesnych studiach kulturowych
 • 003 $a PAWEŁ NOWAKOWSKI (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-7230-9061
 • 003 $f Leszek Korporowicz (Redaktor)
 • 003 $f AGNIESZKA KNAP-STEFANIUK (Redaktor)
 • 003 $f ŁUKASZ BURKIEWICZ (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 006 $a 297-313
 • 008 $a 15
 • 011 $b https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss/catalog/book/275
 • 012 $a Studia kulturowe
 • 013 $a 2022
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a Kraków
 • 017 $a 978-83-7614-550-1
 • 021 $a DEFINICJA POJĘCIA: Pseudohistorie, będące szczególnym przypadkiem pseudonauki, to narracje dotyczące fundamentów tożsamościowych w zakresie dziejów czy religii, które uznaje się za alternatywne wobec podstawowych faktów, ustaleń i konsensusu akademickiego w obrębie głównego nurtu nauki (def. wąska). Obok tego za pseudo­historie uznaje się także wszystkie alternatywne próby wyjaśnienia ­zdarzeń z przeszłości, niezależnie od ich zakresu i motywacji (def. szeroka). ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Każda z pseudohistorii ma własną chronologię. Pewne tendencje występują tu regionalnie, a czasem w związku z etapem dziejów. Te dotyczące znaczącej przeszłości narodów opierają się czasem na mitologizowaniu dziejów w okresie niewoli lub czerpią z takiego okresu. Ich upowszechnieniu sprzyja rozwój środków swobodnej wymiany informacji. PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Pseudohistorie czerpią ze źródeł wyrywanych z kontekstu dziejowego, często niepoddanych klasycznej krytyce naukowej. Fakty bywają w nich kojarzone swobodnie, z przekraczaniem granic chronologicznych i geograficznych. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Twórcy tych idei działają dychotomiczne – z jednej strony kwestionują opinie akademickie (uznając je często za wyraz zaniedbań czy nawet spisku), z drugiej strony starają się o wzmocnienie autorytetu przez oparcie o instytucje lub uzyskanie tytułów naukowych nawet w innych dziedzinach. Pseudonauki mogą stanowić wyzwanie nie tylko z uwagi na swobodne podejście do badań różnych kultur, ale i w obszarze bezpieczeństwa narodowego.
 • 023 $a pseudohistorie
 • 023 $a walka informacyjna
 • 023 $a Wielka Lechia
 • 023 $a Zaginione Plemiona Izraela
 • 999 $a nauki o kulturze i religii

Dublin Core