Zarządzenie nr 18/2022/2023 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie określenia terminów składania prac dyplomowych oraz terminów egzaminów dyplomowych w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 18_2022_2023 Dziekana WF w sprawie określenia terminów składania prac dyplomowych oraz terminów egzaminów dyplomowych.pdf (1,19 MB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
  • Dostępność: Publiczny
  • Dostępny od: 2023-05-09 00:00:00 +0200