Zarządzenie nr 68/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Międzywydziałowych Studiach Podyplomowych z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej - Szkoła Formatorów, dla cyklu studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023.

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny