Zarządzenie nr 69/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie oraz uczelni partnerskich w programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA171-2022.

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 69-2022-2023 Rektora z 29.05.2023 r. ws. Regulaminu Erasmus +.pdf (199 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny

Regulamin Erasmus+ pracownicy-KA 171-2022.pdf (537 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny