Zarządzenie nr 75/2022/2023 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024.

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny