Zarządzenie nr 25/2022/2023 Dziekana Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Nagrody Dziekana Wydziału Filozoficznego AIK za najlepszą pracę dyplomową

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

Pliki

Zarządzenie nr 25 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Nagrody Dziekana WF dla najlepszych prac dyplomowych.pdf (199 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny

Załącznik do Zarządzenia nr 25_2022_2023 Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 30 czerwca 2023 r.pdf (310 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny

Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Dziekana WF za najlepszą pracę dyplomową.pdf (269 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny