Oddziaływania terapeutyczne wobec osób z uzależnieniem w jednostkach penitencjarnych

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

MARC

  • 002 $a Oddziaływania terapeutyczne wobec osób z uzależnieniem w jednostkach penitencjarnych
  • 003 $a M a ł g o r z a t a P i a s e c k a $a Emil Podolak $b ORCID: 0000-0001-9532-489X $b ORCID: 0009-0005-4932-8263
  • 004 $a oryginalny artykuł naukowy
  • 006 $a "Studia Paedagogica Ignatiana"
  • 008 $a 2023
  • 009 $a 26
  • 010 $a 2
  • 013 $a DOI: 10.12775/SPI.2023.2.005

Dublin Core