Uchwała nr 85/2022/2023 Rady ds. Stopni Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej p. mgr. Grzegorza Ćwiękały

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Uchwała_85_2022_2023__Rady_ds._Stopni_Naukowych_AIK_z_dnia_15 czerwca_2023 r..pdf (714 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny