Mechanizm systematyzujący i hipersystematyzujący osób z autystycznego spektrum w teorii wynalazczości "jeżeli-i-to" Simona Barona-Cohena - konteksty edukacyjne

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Mechanizm systematyzujący i hipersystematyzujący osób z autystycznego spektrum w teorii wynalazczości "jeżeli-i-to" Simona Barona-Cohena - konteksty edukacyjne
 • Autor/Autorzy: Agata Borowska (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
 • Rok: 2021
 • Tom: 16
 • Numer: 2
 • ISSN: 2353-7914
 • DOI: 10.15290/parezja.2021.16.03
 • Adres www:: http://www.parezja.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2022/08/2-2-21.pdf
 • Strony od-do: 30-45
 • Abstrakt:
  • Treść artykułu jest oparta na najnowszej teorii ludzkiej wynalazczości, autorstwa Simona Barona-Cohena (2021). Autor jest przekonany, że osoby ze spektrum autyzmu posiadają wyspecjalizowane, systematyzujące umysły. Nadaje im nazwę "urodzeni poszukiwacze wzorów". Tworzą oni fundament dla ludzkiej cywilizacji, wykazując się "umiłowaniem logiki" (Baron-Cohen, 2021, s. 15). Precyzja i skłonność do klasyfikowania u takich osób wynika z potrzeby zrozumienia otaczającej rzeczywistości w procesie odmiennej preferencji do uczenia się. Badacz przeformułował sposób rozumienia autystycznego spektrum w naukach społecznych i humanistycznych, osadzając go w koncepcji neuroróżnorodności. Simon Baron-Cohen zainicjował debatę nad zmianą sposobu myślenia jako elementu przejścia z medyczno-diagnostycznego rozumienia autystycznego spektrum, jako zaburzenia, niepełnosprawności na rzecz wyspecjalizowanej wyjątkowości w sposobie interpretacji rzeczywistości, dostrzegalnej u osób ze spektrum autyzmu.
  • The article is based on the latest theory of human inventiveness by Simon Baron-Cohen (2021). The author is convinced that people on the autism spectrum have specialized minds that systematize. He calls them "born pattern seekers". They create the foundations of human civilization, demonstrating a "love of logic" (Baron-Cohen, 2021, p. 15). The precision and tendency to classify demonstrated by such people results from the need to understand the surrounding reality in the process of different preferences for learning. The researcher reformulated the understanding of the autism spectrum in social sciences and humanities, embedding it in the concept of neurodiversity. Simon Baron-Cohen initiated a debate on changing the way of thinking about autism - a transition from the medical-diagnostic understanding of autism as a disorder or disability to understanding it as a specialized uniqueness in the way of interpreting reality, noticeable in people on the autism spectrum.
 • Słowa kluczowe:
  • algorytm przyczynowo-skutkowy „jeżeli-i-to”
  • mechanizm systematyzujący i hipersystematyzujący w spektrum autyzmu
  • neuroodmienność
  • teoria ludzkiej wynalazczości Simona Barona-Cohena
  • typ umysłu autystycznego „poszukiwacz wzorów”
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Mechanizm systematyzujący i hipersystematyzujący osób z autystycznego spektrum w teorii wynalazczości "jeżeli-i-to" Simona Barona-Cohena - konteksty edukacyjne
 • 003 $a Agata Borowska (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
 • 008 $a 2021
 • 009 $a 16
 • 010 $a 2
 • 011 $a 2353-7914
 • 013 $a 10.15290/parezja.2021.16.03
 • 014 $a http://www.parezja.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2022/08/2-2-21.pdf
 • 015 $a 30-45
 • 019 $a Treść artykułu jest oparta na najnowszej teorii ludzkiej wynalazczości, autorstwa Simona Barona-Cohena (2021). Autor jest przekonany, że osoby ze spektrum autyzmu posiadają wyspecjalizowane, systematyzujące umysły. Nadaje im nazwę "urodzeni poszukiwacze wzorów". Tworzą oni fundament dla ludzkiej cywilizacji, wykazując się "umiłowaniem logiki" (Baron-Cohen, 2021, s. 15). Precyzja i skłonność do klasyfikowania u takich osób wynika z potrzeby zrozumienia otaczającej rzeczywistości w procesie odmiennej preferencji do uczenia się. Badacz przeformułował sposób rozumienia autystycznego spektrum w naukach społecznych i humanistycznych, osadzając go w koncepcji neuroróżnorodności. Simon Baron-Cohen zainicjował debatę nad zmianą sposobu myślenia jako elementu przejścia z medyczno-diagnostycznego rozumienia autystycznego spektrum, jako zaburzenia, niepełnosprawności na rzecz wyspecjalizowanej wyjątkowości w sposobie interpretacji rzeczywistości, dostrzegalnej u osób ze spektrum autyzmu.
 • 020 $a The article is based on the latest theory of human inventiveness by Simon Baron-Cohen (2021). The author is convinced that people on the autism spectrum have specialized minds that systematize. He calls them "born pattern seekers". They create the foundations of human civilization, demonstrating a "love of logic" (Baron-Cohen, 2021, p. 15). The precision and tendency to classify demonstrated by such people results from the need to understand the surrounding reality in the process of different preferences for learning. The researcher reformulated the understanding of the autism spectrum in social sciences and humanities, embedding it in the concept of neurodiversity. Simon Baron-Cohen initiated a debate on changing the way of thinking about autism - a transition from the medical-diagnostic understanding of autism as a disorder or disability to understanding it as a specialized uniqueness in the way of interpreting reality, noticeable in people on the autism spectrum.
 • 021 $a algorytm przyczynowo-skutkowy „jeżeli-i-to”
 • 021 $a mechanizm systematyzujący i hipersystematyzujący w spektrum autyzmu
 • 021 $a neuroodmienność
 • 021 $a teoria ludzkiej wynalazczości Simona Barona-Cohena
 • 021 $a typ umysłu autystycznego „poszukiwacz wzorów”
 • 022 $a autistic mind type – pattern seeker
 • 022 $a if-and-then cause and effect algorithm
 • 022 $a neurodiversity
 • 022 $a Simon Baron-Cohen’s theory of human inventiveness
 • 022 $a systematizing and hypersystemizing mechanism in the autism spectrum
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $b Szkoła Doktorska

Dublin Core

Pliki

2021_art_Borowska A_Mechanizm systematyzujacy....pdf (185 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny