The Pilgrim's Identity in Liquid Modernity

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: The Pilgrim's Identity in Liquid Modernity
 • Autor/Autorzy: JÓZEF BREMER (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2023
 • Tom: 41
 • Numer: 2/1
 • ISSN: 2081-1446
 • e-ISSN: 2719-8014
 • DOI: 10.35765/pk.2023.410201.21
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2846
 • Strony od-do: 321-339
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Droga, podróż, wędrówka to tematy znane z utworów różnych epok historycznych; nadal pojawiają w naukach społecznych, filozofii i literaturze. Zdaniem Zygmunta Baumana jako ludzie przeszliśmy z czasów solidnej nowoczesności, kiedy postrzegaliśmy siebie jako „pielgrzymów” charakteryzowanych pojęciem tożsamości, do czasów płynnej nowoczesności, kiedy jesteśmy „turystami” poszukującymi różnorodnych, ale ulotnych doświadczeń. W niniejszym artykule pokazuję, że idea pielgrzymowania jest nadal aktualna i umożliwia nam wzmocnienie własnej tożsamości. Odwołuję się do szerokiego rozumienia pielgrzymowania w tradycji chrześcijańskiej, do aktualnie obserwowanego wzrostu popularności pielgrzymowania oraz przede wszystkim do interpretacji własnych doświadczeń z odbycia pielgrzymek na hiszpańskich szlakach Camino de Santiago. Na koniec charakteryzuję specyfikę roli pielgrzyma i kryteria kształtowania się jego tożsamości.
  • The road, journey, wandering are topics known from works of various historical epochs that still appear in social sciences, philosophy and literature. According to Zygmunt Bauman, as humans, we have gone from the times of solid modernity, when we perceived ourselves as "pilgrims" characterized by the concept of identity, to the times of liquid modernity, when we are "tourists" looking for diverse but ephemeral experiences. In this article, I show that the idea of pilgrimage is still valid and allows us to strengthen our identity. I refer to the broad understanding of pilgrimage in the Christian tradition, to the currently observed increase in the popularity of pilgrimages and, above all, to the interpretation of my own experiences of making pilgrimages on the Spanish Camino de Santiago trails. Finally, I characterize the specificity of the pilgrim's role and the criteria for shaping his identity.
 • Słowa kluczowe:
  • pielgrzymowanie
  • szlaki do Santiago de Compostela
  • tożsamość
  • twarda i płynna nowoczesność
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a The Pilgrim's Identity in Liquid Modernity
 • 003 $b 0000-0001-9664-8896
 • 003 $a JÓZEF BREMER (Autor)
 • 004 $a Artykuł przeglądowy
 • 005 $a Praca oryginalna
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 41
 • 010 $a 2/1
 • 011 $a 2081-1446
 • 012 $a 2719-8014
 • 013 $a 10.35765/pk.2023.410201.21
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2846
 • 015 $a 321-339
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Droga, podróż, wędrówka to tematy znane z utworów różnych epok historycznych; nadal pojawiają w naukach społecznych, filozofii i literaturze. Zdaniem Zygmunta Baumana jako ludzie przeszliśmy z czasów solidnej nowoczesności, kiedy postrzegaliśmy siebie jako „pielgrzymów” charakteryzowanych pojęciem tożsamości, do czasów płynnej nowoczesności, kiedy jesteśmy „turystami” poszukującymi różnorodnych, ale ulotnych doświadczeń. W niniejszym artykule pokazuję, że idea pielgrzymowania jest nadal aktualna i umożliwia nam wzmocnienie własnej tożsamości. Odwołuję się do szerokiego rozumienia pielgrzymowania w tradycji chrześcijańskiej, do aktualnie obserwowanego wzrostu popularności pielgrzymowania oraz przede wszystkim do interpretacji własnych doświadczeń z odbycia pielgrzymek na hiszpańskich szlakach Camino de Santiago. Na koniec charakteryzuję specyfikę roli pielgrzyma i kryteria kształtowania się jego tożsamości.
 • 020 $a The road, journey, wandering are topics known from works of various historical epochs that still appear in social sciences, philosophy and literature. According to Zygmunt Bauman, as humans, we have gone from the times of solid modernity, when we perceived ourselves as "pilgrims" characterized by the concept of identity, to the times of liquid modernity, when we are "tourists" looking for diverse but ephemeral experiences. In this article, I show that the idea of pilgrimage is still valid and allows us to strengthen our identity. I refer to the broad understanding of pilgrimage in the Christian tradition, to the currently observed increase in the popularity of pilgrimages and, above all, to the interpretation of my own experiences of making pilgrimages on the Spanish Camino de Santiago trails. Finally, I characterize the specificity of the pilgrim's role and the criteria for shaping his identity.
 • 021 $a pielgrzymowanie
 • 021 $a szlaki do Santiago de Compostela
 • 021 $a tożsamość
 • 021 $a twarda i płynna nowoczesność
 • 022 $a identity
 • 022 $a pilgrimage
 • 022 $a roads to Santiago de Compostela
 • 022 $a solid and liquid modernity
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Filozofii

Dublin Core

Pliki

2023_art_Bremer J_The Pilgrrim's.....pdf (2,19 MB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny