Secularization, the New Phase of Evangelization and Pope Francis' Idea of an Ecclesiastical University

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Secularization, the New Phase of Evangelization and Pope Francis' Idea of an Ecclesiastical University
 • Autor/Autorzy: PIOTR MUSIEWICZ (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Roczniki Teologiczne
 • Rok: 2023
 • Tom: LXX
 • Numer: 1
 • ISSN: 2353-7272
 • e-ISSN: 2543-5973
 • DOI: 10.18290/rt2023.1
 • Adres www:: https://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rt/article/download/25/55
 • Strony od-do: 7-25
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Głównym celem artykułu jest przedstawienie relacji między sekularyzacją a posoborowymi wezwaniami Kościoła katolickiego do ewangelizacji, w tym w nowym etapie ewangelizacji, a także przedstawienie relacji między ideą uniwersytetu kościelnego papieża Franciszka a nowym etapem ewangelizacji. Dla realizacji tego celu zdefiniowano i zaprezentowano znaczenia sekularyzacji, nowego etapu ewangelizacji oraz idei uniwersytetu kościelnego, co też może wypełniać - w pewnym stopniu - lukę badawczą nad nowym etapem ewangelizacji (pokazanym tutaj w odniesieniu do ewangelizacji i nowej ewangelizacji) oraz Franciszkowej idei uniwersytetu kościelnego. W artykule ukazuje się, że wezwania do ewangelizacji są spowodowane dostrzeżeniem przez Kościół katolicki trendu sekularyzacyjnego, oraz że uniwersytet kościelny w nowym etapie ewangelizacji otrzymał jasne zadanie ewangelizacyjne.
  • The main goal of this article is to present the relationship between secularization and the Catholic Church's post-conciliar call for evangelization, including the new phase of evangelization, as well as to present the relationship between Pope Francis' idea of an ecclesiastical university and the new phase of evangelization. To realize this aim, meanings of secularization, the new phase of evangelization and the idea of an ecclesiastical university are defined and presented, which in itself fills - to some extent - a research gap on the new phase of evangelization (shown here concerning evangelization and the new evangelization) and Francis' idea of an ecclesiastical university. The paper argues that the call for evangelization is due to recognizing the secularization trend by the Catholic Church and that every ecclesiastical university receives the clear task of evangelization in the new phase of evangelization.
 • Słowa kluczowe:
  • nowy etap ewangelizacji
  • papież Franciszek
  • sekularyzacja
  • uniwersytet kościelny
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Secularization, the New Phase of Evangelization and Pope Francis' Idea of an Ecclesiastical University
 • 003 $b 0000-0001-8725-7412
 • 003 $a PIOTR MUSIEWICZ (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Roczniki Teologiczne
 • 008 $a 2023
 • 009 $a LXX
 • 010 $a 1
 • 011 $a 2353-7272
 • 012 $a 2543-5973
 • 013 $a 10.18290/rt2023.1
 • 014 $a https://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rt/article/download/25/55
 • 015 $a 7-25
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Głównym celem artykułu jest przedstawienie relacji między sekularyzacją a posoborowymi wezwaniami Kościoła katolickiego do ewangelizacji, w tym w nowym etapie ewangelizacji, a także przedstawienie relacji między ideą uniwersytetu kościelnego papieża Franciszka a nowym etapem ewangelizacji. Dla realizacji tego celu zdefiniowano i zaprezentowano znaczenia sekularyzacji, nowego etapu ewangelizacji oraz idei uniwersytetu kościelnego, co też może wypełniać - w pewnym stopniu - lukę badawczą nad nowym etapem ewangelizacji (pokazanym tutaj w odniesieniu do ewangelizacji i nowej ewangelizacji) oraz Franciszkowej idei uniwersytetu kościelnego. W artykule ukazuje się, że wezwania do ewangelizacji są spowodowane dostrzeżeniem przez Kościół katolicki trendu sekularyzacyjnego, oraz że uniwersytet kościelny w nowym etapie ewangelizacji otrzymał jasne zadanie ewangelizacyjne.
 • 020 $a The main goal of this article is to present the relationship between secularization and the Catholic Church's post-conciliar call for evangelization, including the new phase of evangelization, as well as to present the relationship between Pope Francis' idea of an ecclesiastical university and the new phase of evangelization. To realize this aim, meanings of secularization, the new phase of evangelization and the idea of an ecclesiastical university are defined and presented, which in itself fills - to some extent - a research gap on the new phase of evangelization (shown here concerning evangelization and the new evangelization) and Francis' idea of an ecclesiastical university. The paper argues that the call for evangelization is due to recognizing the secularization trend by the Catholic Church and that every ecclesiastical university receives the clear task of evangelization in the new phase of evangelization.
 • 021 $a nowy etap ewangelizacji
 • 021 $a papież Franciszek
 • 021 $a sekularyzacja
 • 021 $a uniwersytet kościelny
 • 022 $a ecclesiastical university
 • 022 $a new phase of evangelisation
 • 022 $a Pope Francis
 • 022 $a secularization
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

2023_art_Musiewicz P_Secularization, the new phase....pdf (254 KB)

 • Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny