L'educazione morale dei catecumeni. Considerazioni dal De Abraham di Ambrogio di Milano

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: L'educazione morale dei catecumeni. Considerazioni dal De Abraham di Ambrogio di Milano
 • Autor/Autorzy: ANNA GRZYWA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
 • Rok: 2023
 • Tom: 43
 • Numer: 1
 • ISSN: 0137-3420
 • e-ISSN: 2391-937X
 • DOI: 10.25167/sth.4925
 • Adres www:: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/4925
 • Strony od-do: 73-84
 • Język: włoski
 • Abstrakt:
  • Artykuł charakteryzuje katechezę moralną Ambrożego, biskupa Mediolanu, skierowaną do katechumenów na podstawie traktatu De Abraham. Pomimo iż nie jest to dzieło przeznaczone wyłącznie dla przygotowujących się do chrztu, można w nim znaleźć szereg pouczeń, w których katecheta, zwracając się bezpośrednio do kandydatów, przedstawia wskazania chrześcijańskiego życia moralnego w kwestii małżeństwa, rodziny, wychowania dzieci, relacji społecznych. W artykule ukazano, w jaki sposób biskup, wykorzystując epizody z życia Abrahama, przedstawia go jako model do naśladowania także dla tych, którzy pragną wejść do wspólnoty Kościoła.
  • The article describes the moral catechesis of Ambrose, the bishop of Milan, addressed to catechumens on the basis of the treatise De Abraham . Although it is not a work intended only for those preparing for baptism, it contains a number of instructions in which the catechist, addressing the candidates directly, presents the guidelines of a Christian moral life in matters of marriage, family, raising children, and social relations. The article shows how the bishop, using episodes from the life of Abraham, presents him as a model to follow also for those who wish to enter the community of the Church.
 • Słowa kluczowe:
  • Ambroży z Mediolanu
  • chrzest
  • katecheza moralna
  • początki chrześcijaństwa
  • starożytny katechumenat
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a L'educazione morale dei catecumeni. Considerazioni dal De Abraham di Ambrogio di Milano
 • 003 $b 0000-0003-3009-2367
 • 003 $a ANNA GRZYWA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 43
 • 010 $a 1
 • 011 $a 0137-3420
 • 012 $a 2391-937X
 • 013 $a 10.25167/sth.4925
 • 014 $a https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/4925
 • 015 $a 73-84
 • 017 $a włoski
 • 019 $a Artykuł charakteryzuje katechezę moralną Ambrożego, biskupa Mediolanu, skierowaną do katechumenów na podstawie traktatu De Abraham. Pomimo iż nie jest to dzieło przeznaczone wyłącznie dla przygotowujących się do chrztu, można w nim znaleźć szereg pouczeń, w których katecheta, zwracając się bezpośrednio do kandydatów, przedstawia wskazania chrześcijańskiego życia moralnego w kwestii małżeństwa, rodziny, wychowania dzieci, relacji społecznych. W artykule ukazano, w jaki sposób biskup, wykorzystując epizody z życia Abrahama, przedstawia go jako model do naśladowania także dla tych, którzy pragną wejść do wspólnoty Kościoła.
 • 020 $a The article describes the moral catechesis of Ambrose, the bishop of Milan, addressed to catechumens on the basis of the treatise De Abraham . Although it is not a work intended only for those preparing for baptism, it contains a number of instructions in which the catechist, addressing the candidates directly, presents the guidelines of a Christian moral life in matters of marriage, family, raising children, and social relations. The article shows how the bishop, using episodes from the life of Abraham, presents him as a model to follow also for those who wish to enter the community of the Church.
 • 021 $a Ambroży z Mediolanu
 • 021 $a chrzest
 • 021 $a katecheza moralna
 • 021 $a początki chrześcijaństwa
 • 021 $a starożytny katechumenat
 • 022 $a Ambrose of Milan
 • 022 $a ancient catechumenate
 • 022 $a baptism
 • 022 $a beginnings of Christianity
 • 022 $a moral catechesis
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Dublin Core

Pliki

2023_art_Grzywa A_L'educazione morale dei catecumeni....pdf (276 KB)

 • Licencja: CC BY-NC-SA 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny