The Importance of Organisational Culture in a Multicultural Work Environment - a Preliminary Study. The Perspective of Managers from Selected European Countries

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: The Importance of Organisational Culture in a Multicultural Work Environment - a Preliminary Study. The Perspective of Managers from Selected European Countries
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2023
 • Tom: 42
 • Numer: 3
 • ISSN: 2081-1446
 • DOI: 10.35765/pk.2023.4203.17
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2423/2458
 • Strony od-do: 227-252
 • Abstrakt:
  • Problematyka kultury organizacyjnej jest analizowana i badana przez naukowców od dekad. Duże zainteresowanie kulturą organizacyjną ma przede wszystkim związek z jej odziaływaniem na różne obszary życia organizacyjnego, a także relacje z otoczeniem. Znaczenie kultury organizacyjnej jest szczególnie ważne w wielokulturowym środowisku pracy, gdzie w codziennej pracy menedżerowie zarządzają pracownikami, którzy pochodzą z różnych kultur narodowych i funkcjonują w wielokulturowych zespołach, realizując cele firmy. Kultura organizacyjna służy przede wszystkim eliminowaniu organizacyjnej dwuznaczności zachowań i promuje proefektywne zachowania pracowników firmy, co w przypadku zróżnicowanych kulturowo pracowników jest szczególnie ważne. W artykule w części teoretycznej opisano termin kultura organizacyjna, przedstawiono funkcje kultury i model wartości konkurujących Camerona/Quinna. W części badawczej opisano metodologię, wyniki przeprowadzonych wywiadów oraz wnioski wynikające z badań. Wywiady analizowane w artykule zostały przeprowadzone przez autorki artykułu w roku 2022 wśród polskich, hiszpańskich i portugalskich menedżerów. Analiza literatury oraz wyniki badań pozwoliły na wykazanie istotnego znaczenia kultury organizacyjnej we współczesnym zarządzaniu, szczególnie w kontekście zarządzania ludźmi w wielokulturowym środowisku pracy.
  • Organisational culture has been studied by researchers for decades. Their avid interest in this issue is primarily related to its considerable impact on various areas of organisational life and on a company’s relations with its environment. The importance of organisational culture is of particular relevance in multicultural work environments, in which managers’ daily work consists in dealing with employees from various national cultures and with multicultural teams pursuing a company’s goals. Organisational culture is directed at eliminating organisational behavioural ambiguity and promoting employees’ proeffective behaviours, which seems particularly pertinent in case of a culturally diverse workforce. In the theoretical part of the article, the Authors define the term organisational culture, discuss the functions of this culture, and present the Cameron and Quinn competing values model, while in the research part, they describe the methodology of the study, report the results of the interviews, and draw the conclusions. The Authors conducted the interviews analysed in the article with the Polish, Spanish and Portuguese managers in 2022. The analysis of both the literature and the results of the study allowed them to demonstrate the importance of organisational culture in contemporary management, especially in the context of managing people in multicultural work environments.
 • Słowa kluczowe:
  • kultura organizacyjna
  • menedżerowie
  • różnice kulturowe
  • wielokulturowe środowisko pracy
  • wielokulturowe zespoły
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a The Importance of Organisational Culture in a Multicultural Work Environment - a Preliminary Study. The Perspective of Managers from Selected European Countries
 • 003 $b 0000-0002-9201-9889
 • 003 $a AGNIESZKA KNAP-STEFANIUK (Autor)
 • 003 $a Beata Domańska-Szaruga (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 42
 • 010 $a 3
 • 011 $a 2081-1446
 • 013 $a 10.35765/pk.2023.4203.17
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2423/2458
 • 015 $a 227-252
 • 019 $a Problematyka kultury organizacyjnej jest analizowana i badana przez naukowców od dekad. Duże zainteresowanie kulturą organizacyjną ma przede wszystkim związek z jej odziaływaniem na różne obszary życia organizacyjnego, a także relacje z otoczeniem. Znaczenie kultury organizacyjnej jest szczególnie ważne w wielokulturowym środowisku pracy, gdzie w codziennej pracy menedżerowie zarządzają pracownikami, którzy pochodzą z różnych kultur narodowych i funkcjonują w wielokulturowych zespołach, realizując cele firmy. Kultura organizacyjna służy przede wszystkim eliminowaniu organizacyjnej dwuznaczności zachowań i promuje proefektywne zachowania pracowników firmy, co w przypadku zróżnicowanych kulturowo pracowników jest szczególnie ważne. W artykule w części teoretycznej opisano termin kultura organizacyjna, przedstawiono funkcje kultury i model wartości konkurujących Camerona/Quinna. W części badawczej opisano metodologię, wyniki przeprowadzonych wywiadów oraz wnioski wynikające z badań. Wywiady analizowane w artykule zostały przeprowadzone przez autorki artykułu w roku 2022 wśród polskich, hiszpańskich i portugalskich menedżerów. Analiza literatury oraz wyniki badań pozwoliły na wykazanie istotnego znaczenia kultury organizacyjnej we współczesnym zarządzaniu, szczególnie w kontekście zarządzania ludźmi w wielokulturowym środowisku pracy.
 • 020 $a Organisational culture has been studied by researchers for decades. Their avid interest in this issue is primarily related to its considerable impact on various areas of organisational life and on a company’s relations with its environment. The importance of organisational culture is of particular relevance in multicultural work environments, in which managers’ daily work consists in dealing with employees from various national cultures and with multicultural teams pursuing a company’s goals. Organisational culture is directed at eliminating organisational behavioural ambiguity and promoting employees’ proeffective behaviours, which seems particularly pertinent in case of a culturally diverse workforce. In the theoretical part of the article, the Authors define the term organisational culture, discuss the functions of this culture, and present the Cameron and Quinn competing values model, while in the research part, they describe the methodology of the study, report the results of the interviews, and draw the conclusions. The Authors conducted the interviews analysed in the article with the Polish, Spanish and Portuguese managers in 2022. The analysis of both the literature and the results of the study allowed them to demonstrate the importance of organisational culture in contemporary management, especially in the context of managing people in multicultural work environments.
 • 021 $a kultura organizacyjna
 • 021 $a menedżerowie
 • 021 $a różnice kulturowe
 • 021 $a wielokulturowe środowisko pracy
 • 021 $a wielokulturowe zespoły
 • 022 $a cultural differences
 • 022 $a managers
 • 022 $a multicultural teams
 • 022 $a Multicultural Work Environment
 • 022 $a organisational culture
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

2023_art_Knap-Stefaniuk A., Domańska-Szaruga B-The Importance of.....pdf (2,1 MB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny