Psychometric Properties of the Polish Version of the Passion Scale

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Psychometric Properties of the Polish Version of the Passion Scale
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Horyzonty Wychowania
 • Rok: 2023
 • Tom: 22
 • Numer: 63
 • ISSN: 1643-9171
 • e-ISSN: 2391-9485
 • Adres www:: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2396/2232
 • Strony od-do: 11-22
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prezentacja polskiej adaptacji skali pasji. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Czy skala ma dwuczynnikową strukturę zgodnie z modelem teoretycznym i wersją oryginalną? Czy trafność teoretyczna jest zadawalająca? Czy rzetelność skali jest satysfakcjonująca? PROCES WYWODU: Walidacja narzędzia objęła tłumaczenie zwrotne, ocenę rzetelności i trafności teoretycznej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Eksploracyjna analiza czynnikowa wskazała na rozwiązanie dwuczynnikowe, potwierdzając czynniki pasja harmonijna i pasja obsesyjna. Jednak oryginalny model nie został potwierdzony w konfirmacyjnej analizie czynnikowej. Narzędzie charakteryzuje się dobrą rzetelnością podskal. Trafność skali potwierdzają korelacje między rodzajami pasji a zainteresowaniem tożsamościowym i flow. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki przeprowadzonej walidacji pozwalają na zastosowanie polskiej wersji skali pasji w badaniach naukowych.
  • RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to present the Polish adaptation of the Vallerand's Passion Scale. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Does the scale have a two-factore structure in accordance with the theoretical model and the original version? Is the theoretical validity satisfactory? Is the reliability of the scale satisfactory? THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The validation included back translation, estimating reliability and theoretical validity. RESEARCH RESULTS: Exploratory factor analysis revealed the dual model of the passion, indicating the existence of harmonious and obsessive passion. The results of the confirmatory analysis are also discussed. The Scale has a good reliability of the subscales. The theoretical validity of the Scale was verified by correlations between types of passion and identity interest and flow. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The results of validation are satisfactory and the Polish version of the Scale can be applied in scientific research.
 • Słowa kluczowe:
  • flow
  • pasja
  • rzetelność
  • skala pasji
  • trafność
 • Dyscyplina: psychologia

MARC

 • 002 $a Psychometric Properties of the Polish Version of the Passion Scale
 • 003 $b 0000-0002-0359-6386
 • 003 $a Anna Batory-Ginda (Autor)
 • 003 $a KRZYSZTOF KWAPIS (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Horyzonty Wychowania
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 22
 • 010 $a 63
 • 011 $a 1643-9171
 • 012 $a 2391-9485
 • 014 $a https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2396/2232
 • 015 $a 11-22
 • 017 $a angielski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prezentacja polskiej adaptacji skali pasji. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Czy skala ma dwuczynnikową strukturę zgodnie z modelem teoretycznym i wersją oryginalną? Czy trafność teoretyczna jest zadawalająca? Czy rzetelność skali jest satysfakcjonująca? PROCES WYWODU: Walidacja narzędzia objęła tłumaczenie zwrotne, ocenę rzetelności i trafności teoretycznej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Eksploracyjna analiza czynnikowa wskazała na rozwiązanie dwuczynnikowe, potwierdzając czynniki pasja harmonijna i pasja obsesyjna. Jednak oryginalny model nie został potwierdzony w konfirmacyjnej analizie czynnikowej. Narzędzie charakteryzuje się dobrą rzetelnością podskal. Trafność skali potwierdzają korelacje między rodzajami pasji a zainteresowaniem tożsamościowym i flow. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki przeprowadzonej walidacji pozwalają na zastosowanie polskiej wersji skali pasji w badaniach naukowych.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to present the Polish adaptation of the Vallerand's Passion Scale. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Does the scale have a two-factore structure in accordance with the theoretical model and the original version? Is the theoretical validity satisfactory? Is the reliability of the scale satisfactory? THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The validation included back translation, estimating reliability and theoretical validity. RESEARCH RESULTS: Exploratory factor analysis revealed the dual model of the passion, indicating the existence of harmonious and obsessive passion. The results of the confirmatory analysis are also discussed. The Scale has a good reliability of the subscales. The theoretical validity of the Scale was verified by correlations between types of passion and identity interest and flow. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The results of validation are satisfactory and the Polish version of the Scale can be applied in scientific research.
 • 021 $a flow
 • 021 $a pasja
 • 021 $a rzetelność
 • 021 $a skala pasji
 • 021 $a trafność
 • 022 $a flow
 • 022 $a passion
 • 022 $a passion scale
 • 022 $a reliability
 • 022 $a validity
 • 966 $a psychologia
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Psychologii

Dublin Core

Pliki

2023_art_Kwapis K., Batory-Ginda A.M_Psychomteric Properties....pdf (754 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny