Zarządzenie nr 3/2023/2024 Dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania Nagrody Dziekana Wydziału Filozoficznego AIK za najlepszą pracę dyplomową, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 25/2022/2023 Dziekana Wydziału Filozoficznego AIK z dnia 30 czerwca 2023 r.

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 3_2023_2024 Dziekana WF z dnia 27.10.2023 r._zmiana regulaminu przyznawania Nagrody Dziekana WF.pdf (296 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny
  • Dostępny od: 2023-10-27 00:00:00 +0200

Tekst jednolity_Regulamin przyznawania Nagrody Dziekana Wydziału Filozoficznego UIK.pdf (280 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny
  • Dostępny od: 2023-10-27 00:00:00 +0200

Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Dziekana WF za najlepszą pracę dyplomową.pdf (270 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny
  • Dostępny od: 2023-10-27 00:00:00 +0200