Stanisław Krauze (1902-1977) i jego wpływ na kulturę żywności i żywienia

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Stanisław Krauze (1902-1977) i jego wpływ na kulturę żywności i żywienia
 • Autor/Autorzy: Maria Ujwary (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Rocznik Filozoficzny Ignatianum
 • Rok: 2023
 • Tom: 29
 • Numer: 2
 • ISSN: 2300-1402
 • DOI: 10.35765/rfi.2023.2902.9
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/2820
 • Strony od-do: 135-152
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • W hierarchii potrzeb człowieka żywność zajmuje czołowe miejsce, a od jej ilości i jakości zależy życie i zdrowie. Jako konsumenci dążymy do tego, aby odpowiedzieć na jedną z naszych podstawowych potrzeb, czyli zaspokojenie głodu, przez spożycie dobrej, pełnowartościowej, po prostu niesfałszowanej żywności. Człowiekiem, który poprzez pracę naukową zmienił kulturę żywności i żywienia w XX-wiecznej Polsce był Stanisław Krauze. Światowej sławy naukowiec, niezłomny w trosce o zdrowie obywateli, wniósł on ogromny wkład w polską walkę o prawo każdego obywatela do nabywania i spożywania bezpiecznej żywności. Krauze jest założycielem polskiej szkoły bromatologii. Celem artykułu jest przedstawienie w niewyczerpujący sposób biografii Stanisława Krauzego przez podkreślenie najważniejszych wydarzeń i osiągnięć tego naukowca. Dalsza część artykułu zawiera rozwinięcie trzech wątków, które podkreślają jego wpływ na kulturę żywności i żywienia w Polsce i na świecie.
  • Food in the hierarchy of human needs is at the forefront. Its quantity and quality determine health and possibility of survival. As consumers, we strive to ensure that one of our basic needs, i.e. satisfying hunger, is met with good, wholesome and simply unadulterated food. The man who changed the culture of food and nutrition through scientific work in XX-the century Poland was Stanisław Krauze. A world-renowned scientist, relentless in his concern for the health of citizens, he made a huge contribution to the Polish struggle for the right of every citizen to purchase and consume safe food. Krauze is the founder of the Polish school of bromatology. The aim of this article is to present, in a non-exhaustive way, a biography of Stanisław Krauze, highlighting the most important events and achievements of this  scientist. The following part of the article includes an extension of three threads that emphasize his impact on the culture of food and nutrition in Poland and worldwide.
 • Słowa kluczowe:
  • bromatologia
  • etyka bezpieczeństwa żywności
  • kultura żywności
  • Stanisław Krauze
  • żywność
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Stanisław Krauze (1902-1977) i jego wpływ na kulturę żywności i żywienia
 • 003 $a Maria Ujwary (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Rocznik Filozoficzny Ignatianum
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 29
 • 010 $a 2
 • 011 $a 2300-1402
 • 013 $a 10.35765/rfi.2023.2902.9
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/2820
 • 015 $a 135-152
 • 017 $a polski
 • 019 $a W hierarchii potrzeb człowieka żywność zajmuje czołowe miejsce, a od jej ilości i jakości zależy życie i zdrowie. Jako konsumenci dążymy do tego, aby odpowiedzieć na jedną z naszych podstawowych potrzeb, czyli zaspokojenie głodu, przez spożycie dobrej, pełnowartościowej, po prostu niesfałszowanej żywności. Człowiekiem, który poprzez pracę naukową zmienił kulturę żywności i żywienia w XX-wiecznej Polsce był Stanisław Krauze. Światowej sławy naukowiec, niezłomny w trosce o zdrowie obywateli, wniósł on ogromny wkład w polską walkę o prawo każdego obywatela do nabywania i spożywania bezpiecznej żywności. Krauze jest założycielem polskiej szkoły bromatologii. Celem artykułu jest przedstawienie w niewyczerpujący sposób biografii Stanisława Krauzego przez podkreślenie najważniejszych wydarzeń i osiągnięć tego naukowca. Dalsza część artykułu zawiera rozwinięcie trzech wątków, które podkreślają jego wpływ na kulturę żywności i żywienia w Polsce i na świecie.
 • 020 $a Food in the hierarchy of human needs is at the forefront. Its quantity and quality determine health and possibility of survival. As consumers, we strive to ensure that one of our basic needs, i.e. satisfying hunger, is met with good, wholesome and simply unadulterated food. The man who changed the culture of food and nutrition through scientific work in XX-the century Poland was Stanisław Krauze. A world-renowned scientist, relentless in his concern for the health of citizens, he made a huge contribution to the Polish struggle for the right of every citizen to purchase and consume safe food. Krauze is the founder of the Polish school of bromatology. The aim of this article is to present, in a non-exhaustive way, a biography of Stanisław Krauze, highlighting the most important events and achievements of this  scientist. The following part of the article includes an extension of three threads that emphasize his impact on the culture of food and nutrition in Poland and worldwide.
 • 021 $a bromatologia
 • 021 $a etyka bezpieczeństwa żywności
 • 021 $a kultura żywności
 • 021 $a Stanisław Krauze
 • 021 $a żywność
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Dublin Core

Pliki

2023_art_Ujwary M_Stanisław Krauze....pdf (480 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny