Memory, Politics, and Legacy of Metropolitan Andrey Sheptytsky

Kolekcja
monografie
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

MARC

 • 002 $a Memory, Politics, and Legacy of Metropolitan Andrey Sheptytsky
 • 003 $a MICHAŁ WAWRZONEK (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-6126-3336
 • 004 $a Monografia naukowa
 • 005 $a 2023
 • 006 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 007 $a 978-83-7614-588-4
 • 011 $a https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/wawrzonek_excerpt_0.pdf
 • 014 $a pierwsze
 • 016 $a Kraków
 • 017 $a 216
 • 024 $a Andrey Sheptytsky
 • 024 $a collective memory
 • 024 $a historical policy
 • 024 $a Holocaust
 • 024 $a II World War
 • 024 $a Polish-Ukrainian relations
 • 024 $a politics
 • 024 $a Ukrainian Greek Catholic Church
 • 025 $a Memory, Politics and Legacy of Metropolitan Andrey Sheptytsky
 • 336 $a Monografia naukowa
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • 999 $a nauki o polityce i administracji

Dublin Core