Uchwała nr 6/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 października 2023 r. w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji p. mgr. Łukaszowi Tomalowi

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Uchwała nr 6_2023_2024_nadanie stopnia_Łukasz Tomal.pdf (674 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny