Operacjonalizacja zarządzania strategicznego na przykładzie Inteligentnego Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznica.

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Operacjonalizacja zarządzania strategicznego na przykładzie Inteligentnego Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznica.
 • Autor/Autorzy: HUBERT GUZ (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Samorząd Terytorialny
 • Rok: 2022
 • Tom: 11
 • Numer: 383
 • ISSN: 0867-4973
 • Adres www:: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171659180
 • Strony od-do: 81-92
 • Abstrakt:
  • Celem artykułu jest analiza działań gminy w świetle teorii zarządzania strategicznego. Autor, w ramach studium przypadku, zdefiniował wyróżniki zarządzania strategicznego: planowanie, działanie, organizacyjne uczenie się oraz partycypację i dbałość o środowisko. Następnie zbadał, czy występowały one w procesie zarządzania energią w Gminie Pałecznica. We wnioskach wskazano działania, które umożliwiają operacjonalizację zarządzania strategicznego oraz wspierają budowanie demokracji energetycznej. (abstrakt oryginalny)
  • The objective of the article is to analyse the activities of the municipality in the light of the theory of strategic management. The author uses a case study to define the distinctive features of strategic management: planning, implementation, organizational learning, participation and care for the environment. He then examines whether these features were present in the energy management process in the Municipality of Pałecznica. Actions were identified in the conclusions enabling the operationalization of strategic management and which support energy democracy. (original abstract)
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Operacjonalizacja zarządzania strategicznego na przykładzie Inteligentnego Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznica.
 • 003 $a HUBERT GUZ (Autor)
 • 004 $a Artykuł przeglądowy
 • 006 $a Samorząd Terytorialny
 • 008 $a 2022
 • 009 $a 11
 • 010 $a 383
 • 011 $a 0867-4973
 • 014 $a http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171659180
 • 015 $a 81-92
 • 019 $a Celem artykułu jest analiza działań gminy w świetle teorii zarządzania strategicznego. Autor, w ramach studium przypadku, zdefiniował wyróżniki zarządzania strategicznego: planowanie, działanie, organizacyjne uczenie się oraz partycypację i dbałość o środowisko. Następnie zbadał, czy występowały one w procesie zarządzania energią w Gminie Pałecznica. We wnioskach wskazano działania, które umożliwiają operacjonalizację zarządzania strategicznego oraz wspierają budowanie demokracji energetycznej. (abstrakt oryginalny)
 • 020 $a The objective of the article is to analyse the activities of the municipality in the light of the theory of strategic management. The author uses a case study to define the distinctive features of strategic management: planning, implementation, organizational learning, participation and care for the environment. He then examines whether these features were present in the energy management process in the Municipality of Pałecznica. Actions were identified in the conclusions enabling the operationalization of strategic management and which support energy democracy. (original abstract)
 • 966 $a nauki o polityce i administracji

Dublin Core