Zarządzenie nr 8/2023/2024 Rektora Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny