Uchwała nr 5/2018/2019 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 grudnia 2018 r. W sprawie: powołania Rady ds. Wydawnictwa

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Opis