Wielokulturowe społeczeństwo europejskie?

Kolekcja
rozdziały
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Wielokulturowe społeczeństwo europejskie?
 • Autor:
 • Strony od-do: 253-277
 • Tytuł monografii: Wielokulturowość
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2022
 • Miejsce wydania: Kraków
 • DOI: 10.35765/slowniki.139
 • Adres URL: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss/catalog/book/139
 • Abstrakt w j. polskim: DEFINICJA POJĘCIA: Istnienie społeczeństwa europejskiego, jednego, a obejmującego uczestników wielu różnych kultur, jest wysoce problematyczne. Już tytuł eseju ujawnia tę problematyczność, kierując uwagę na złożoność analizowanych zagadnień: nie jedna kultura funduje "społeczeństwo europejskie", lecz do wielu odwołują się poszczególne jego części. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Poniższe studium analizuje wielodyscyplinarnie zagadnienie społeczeństwa europejskiego oraz jego wielokulturowości, starając się preferować filozoficzny punkt widzenia. Podejmuje ono jednak również refleksję z perspektywy politologicznej, uwzględnia społeczną myśl Kościoła katolickiego w zakresie, w jakim staje się ono przedmiotem jej zainteresowań, a wreszcie przedstawia dawne i współczesne debaty o podstawach integracji społeczeństwa europejskiego i jej zasadniczych kłopotach. Punkt wyjścia analiz stanowią dwa polityczne projekty zjednoczenia Europy: Coudenhove-Kalergiego oraz Schumana, i zarysowywane w nich kształty europejskiego wielokulturowego społeczeństwa. PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Filozoficznie fenomenologiczna krytyka sformułowana wobec obu projektów zjednoczenia Europy przez Ericha Przywarę wprowadza w wielozałożeniowy namysł filozoficzny nad Europą, europejskością i europejskim społeczeństwem oraz jego wielokulturowością z pozycji idealistycznych, realistycznych i fenomenologicznych. Społeczna myśl Kościoła katolickiego drugiej połowy XX i pierwszych dekad XXI wieku poszerza ten filozoficzny namysł o jej fenomenologicznie teologiczną refleksję nad Europą i jej kulturowym bogactwem, unaoczniając stojące przed jej społeczeństwem zadania i wyzwania w tym obszarze. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Prawno-polityczny ekskurs nie wyczerpuje zagadnienia europejskiego społeczeństwa, stawia natomiast w centrum uwagi krytykę tezy przyjmującej jego istnienie. Namysł nad kilkoma zasadniczymi kwestiami pozwala formułować ogólne wnioski dotyczące aktualnego stanu wielokulturowości tak rozumianego społeczeństwa, jego integracji i problemów z tym związanych.
 • Słowa kluczowe w j. polskim:
  • fenomenologia Europy
  • pan-Europa
  • społeczeństwo europejskie
  • społeczeństwo narodowe
  • wielokulturowość
 • Struktura: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Wielokulturowe społeczeństwo europejskie?
 • 003 $a TOMASZ HOMA (Autor)
 • 003 $e 0000-0002-4430-2591
 • 003 $f BOGDAN SZLACHTA (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 005 $b Rozdział monografii/rozdział książki
 • 006 $a 253-277
 • 009 $a polski
 • 010 $a 10.35765/slowniki.139
 • 011 $b https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss/catalog/book/139
 • 012 $a Wielokulturowość
 • 013 $a 2022
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a Kraków
 • 017 $a 978-83-7614-548-8
 • 021 $a DEFINICJA POJĘCIA: Istnienie społeczeństwa europejskiego, jednego, a obejmującego uczestników wielu różnych kultur, jest wysoce problematyczne. Już tytuł eseju ujawnia tę problematyczność, kierując uwagę na złożoność analizowanych zagadnień: nie jedna kultura funduje "społeczeństwo europejskie", lecz do wielu odwołują się poszczególne jego części. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Poniższe studium analizuje wielodyscyplinarnie zagadnienie społeczeństwa europejskiego oraz jego wielokulturowości, starając się preferować filozoficzny punkt widzenia. Podejmuje ono jednak również refleksję z perspektywy politologicznej, uwzględnia społeczną myśl Kościoła katolickiego w zakresie, w jakim staje się ono przedmiotem jej zainteresowań, a wreszcie przedstawia dawne i współczesne debaty o podstawach integracji społeczeństwa europejskiego i jej zasadniczych kłopotach. Punkt wyjścia analiz stanowią dwa polityczne projekty zjednoczenia Europy: Coudenhove-Kalergiego oraz Schumana, i zarysowywane w nich kształty europejskiego wielokulturowego społeczeństwa. PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Filozoficznie fenomenologiczna krytyka sformułowana wobec obu projektów zjednoczenia Europy przez Ericha Przywarę wprowadza w wielozałożeniowy namysł filozoficzny nad Europą, europejskością i europejskim społeczeństwem oraz jego wielokulturowością z pozycji idealistycznych, realistycznych i fenomenologicznych. Społeczna myśl Kościoła katolickiego drugiej połowy XX i pierwszych dekad XXI wieku poszerza ten filozoficzny namysł o jej fenomenologicznie teologiczną refleksję nad Europą i jej kulturowym bogactwem, unaoczniając stojące przed jej społeczeństwem zadania i wyzwania w tym obszarze. REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Prawno-polityczny ekskurs nie wyczerpuje zagadnienia europejskiego społeczeństwa, stawia natomiast w centrum uwagi krytykę tezy przyjmującej jego istnienie. Namysł nad kilkoma zasadniczymi kwestiami pozwala formułować ogólne wnioski dotyczące aktualnego stanu wielokulturowości tak rozumianego społeczeństwa, jego integracji i problemów z tym związanych.
 • 023 $a fenomenologia Europy
 • 023 $a pan-Europa
 • 023 $a społeczeństwo europejskie
 • 023 $a społeczeństwo narodowe
 • 023 $a wielokulturowość
 • 985 $b Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • 999 $a nauki o kulturze i religii

Dublin Core

Pliki

2022_rozdz_Homa T_Wielokulturowe społeczeństwo....pdf (282 KB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny