Katolicka nauka społeczna wobec wielokulturowości

Kolekcja
rozdziały
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Katolicka nauka społeczna wobec wielokulturowości
 • Autor:
 • Strony od-do: 417-435
 • Tytuł monografii: Wielokulturowość
 • Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rok wydania: 2022
 • Miejsce wydania: Kraków
 • Adres URL: https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss/catalog/book/200
 • Abstrakt w j. polskim: DEFINICJA POJĘCIA: Katolicka nauka społeczna będąca sformułowaniem wyników pogłębionej refleksji nad złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie i w kontekście międzynarodowym, przeprowadzonej w świetle wiary i tradycji Kościoła, podkreśla z jednej strony jedność rodzaju ludzkiego, z drugiej różnorodność narodów i kultur. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Kościół, mając doświadczenia inkulturacji w świecie grecko-rzymskim, ustosunkowuje się do wyzwań związanych z pluralizmem kulturowym, wskazując pożądany kształt „jedności w różnorodności”. W nauczaniu posoborowym szczególne miejsce zajmuje tematyka współistnienia, godzenia i wzajemnego poznawania się różnych tradycji kulturowych. Nauczanie Kościoła w sprawach związanych z pluralizmem kulturowym, zogniskowane wokół zagadnień antropologicznych i prawnonaturalnych, aktualnie dopełniane jest wizją "samaryckiej" polityki uznania. PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Kościół wskazuje trzy możliwe sposoby podejścia do pluralizmu kulturowego: oparte na relatywizacji wartości kulturowych, asymilacjonizm i międzykulturowe będące adekwatną reakcją na to zjawisko. Zachowując związek kultury z naturą ludzką podejście, trzecie pozwala uniknąć zarówno "kulturowego eklektyzmu", jak i "kulturowego spłaszczenia". REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Poszukiwania fundamentów łączących ludzi w różnorodności kultur obejmuje dwa zasadnicze kierunki: perspektywa uniwersalnej etyki ugruntowanej w chrześcijańskiej wizji prawa naturalnego i filozofii personalistycznej oraz rozwijana przez papieża Franciszka eklezjalno-społeczno-polityczna antropologia osadzona w doktrynie dwubiegunowych napięć. Składają się one na paradygmat adekwatnej polityki w społeczeństwach wielokulturowych ufundowanej w chrześcijańskim realizmie.
 • Słowa kluczowe w j. polskim:
  • braterstwo przyjaźni
  • etyka uniwersalna
  • interkulturacja
  • jedność w różnorodności
 • Struktura: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Katolicka nauka społeczna wobec wielokulturowości
 • 003 $a ANNA KRZYNÓWEK-ARNDT (Autor)
 • 003 $e 0000-0001-5293-6829
 • 003 $f BOGDAN SZLACHTA (Redaktor)
 • 005 $a Rozdział w książce
 • 005 $b Rozdział monografii/rozdział książki
 • 006 $a 417-435
 • 008 $a 20
 • 009 $a polski
 • 011 $b https://slownikispoleczne.ignatianum.edu.pl/index.php/ss/catalog/book/200
 • 012 $a Wielokulturowość
 • 013 $a 2022
 • 014 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a Kraków
 • 017 $a 978-83-7614-548-8
 • 021 $a DEFINICJA POJĘCIA: Katolicka nauka społeczna będąca sformułowaniem wyników pogłębionej refleksji nad złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie i w kontekście międzynarodowym, przeprowadzonej w świetle wiary i tradycji Kościoła, podkreśla z jednej strony jedność rodzaju ludzkiego, z drugiej różnorodność narodów i kultur. ANALIZA HISTORYCZNA POJĘCIA: Kościół, mając doświadczenia inkulturacji w świecie grecko-rzymskim, ustosunkowuje się do wyzwań związanych z pluralizmem kulturowym, wskazując pożądany kształt „jedności w różnorodności”. W nauczaniu posoborowym szczególne miejsce zajmuje tematyka współistnienia, godzenia i wzajemnego poznawania się różnych tradycji kulturowych. Nauczanie Kościoła w sprawach związanych z pluralizmem kulturowym, zogniskowane wokół zagadnień antropologicznych i prawnonaturalnych, aktualnie dopełniane jest wizją "samaryckiej" polityki uznania. PROBLEMOWE UJĘCIE POJĘCIA: Kościół wskazuje trzy możliwe sposoby podejścia do pluralizmu kulturowego: oparte na relatywizacji wartości kulturowych, asymilacjonizm i międzykulturowe będące adekwatną reakcją na to zjawisko. Zachowując związek kultury z naturą ludzką podejście, trzecie pozwala uniknąć zarówno "kulturowego eklektyzmu", jak i "kulturowego spłaszczenia". REFLEKSJA SYSTEMATYCZNA Z WNIOSKAMI I ­REKOMENDACJAMI: Poszukiwania fundamentów łączących ludzi w różnorodności kultur obejmuje dwa zasadnicze kierunki: perspektywa uniwersalnej etyki ugruntowanej w chrześcijańskiej wizji prawa naturalnego i filozofii personalistycznej oraz rozwijana przez papieża Franciszka eklezjalno-społeczno-polityczna antropologia osadzona w doktrynie dwubiegunowych napięć. Składają się one na paradygmat adekwatnej polityki w społeczeństwach wielokulturowych ufundowanej w chrześcijańskim realizmie.
 • 023 $a braterstwo przyjaźni
 • 023 $a etyka uniwersalna
 • 023 $a interkulturacja
 • 023 $a jedność w różnorodności
 • 985 $b Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • 999 $a nauki o polityce i administracji

Dublin Core

Pliki

2022_rozdz_Krzynówek-Arndt_Katolicka nauka społeczna wobec wielokulturowości.....pdf (231 KB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny