OPINIONS OF EUROPEAN MANAGERS ON THE CHALLENGES OF TEAM MANAGEMENT IN MULTICULTURAL WORK ENVIRONMENTS

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: OPINIONS OF EUROPEAN MANAGERS ON THE CHALLENGES OF TEAM MANAGEMENT IN MULTICULTURAL WORK ENVIRONMENTS
 • Autor/Autorzy: AGNIESZKA KNAP-STEFANIUK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
 • Rok: 2023
 • Tom: 61
 • Numer: 134
 • ISSN: 2082-5501
 • DOI: 10.34739/zn.2023.61.01
 • Adres www:: https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/issue/view/204
 • Strony od-do: 5-13
 • Abstrakt:
  • We współczesnych przedsiębiorstwach wiedza i doświadczenia pracowników oraz menedżerów istotniewpływają na podejmowane decyzje, skuteczność działania i realizację strategii, szczególnie w warunkach ciąglerosnącego znaczenia międzynarodowej współpracy. Wielokulturowość, będąc dziś powszechnym atrybutem wielu firmdziałających na globalnym rynku, staje się też ważną determinantą zarządzania ludźmi. Różnorodność kulturowa możeprzynieść dużo pozytywnych efektów, ale także być przyczyną problemów. Ważne jest więc rozumienie istotywielokulturowości, umiejętne zarządzanie kulturową różnorodnością oraz przestrzeganie wartości i zasad ważnychw zróżnicowanych kulturowo zespołach. Badania opisywane w artykule (indywidualne wywiady pogłębione)zrealizowano wśród menedżerów z 6 krajów europejskich. Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie wyzwańw wielokulturowym środowisku pracy w oparciu o opinie menedżerów, którzy zarządzają wielokulturowymi zespołami.W części teoretycznej artykułu wyjaśniono pojęcie wielokulturowości i opisano wielokulturowość w kontekściezarządzania współczesnym środowiskiem pracy. W części empirycznej omówiono wyniki przeprowadzonychwywiadów i wynikające z nich wnioski. Wielokulturowość stawia dziś przed menedżerami liczne wyzwania w obszarzezarządzania ludźmi, i w yniki badania (wywiadów z europejskimi managerami) potwierdzają, że mierzą się oniz istotnymi wyzwaniami w zarządzaniu zespołami w wielokulturowym środowisku pracy (zwłaszcza w obszarachzwiązanych z merytorycznym przygotowaniem menedżerów do zarządzania wielokulturowymi zespołami, poziomeminteligencji kulturowej menedżerów, komunikacją i motywowaniem pracowników).
  • In contemporary companies, the knowledge and experience of both employees and managers significantly influence decision-making, operational effectiveness, and strategy implementation, especially in conditions of the continuously increasing role played by international cooperation. Multiculturalism is not only a common feature of companies which operate in the global market but also increasingly a key factor when it comes to people management. Although cultural diversity can bring many positive effects, it can also be a source of a range of problems. Thus it is so important for managers of culturally diverse teams to understand the essence of multiculturalism, to be able to manage cultural diversity skilfully, and to endorse values and adhere to principles which are highly relevant in multicultural work environments. The study presented in the article (individual in-depth interviews) was conducted among managers from six European countries. The main aim of the study was to identify challenges posed by multicultural work environments based on the opinions of managers who work with multicultural teams. The theoretical part of the article explains the concept of multiculturalism and presents multiculturalism in the context of management in contemporary work environments. The empirical part discusses the results of the interviews and the resulting conclusions. Undoubtedly, multiculturalism poses numerous challenges to managers in the area of people management, and the results of the study have confirmed that managers face considerable challenges in multicultural work environments (especially in the areas regarding managers’ factual knowledge on and preparation for the management of teams, the level of their cultural intelligence, communication, and employee motivation).
 • Słowa kluczowe:
  • menedżerowie
  • pracownicy
  • różnice kulturowe
  • różnorodność kulturowa
  • wielokulturowe środowisko pracy
  • zespoły wielokulturowe
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a OPINIONS OF EUROPEAN MANAGERS ON THE CHALLENGES OF TEAM MANAGEMENT IN MULTICULTURAL WORK ENVIRONMENTS
 • 003 $b 0000-0002-9201-9889
 • 003 $a AGNIESZKA KNAP-STEFANIUK (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 61
 • 010 $a 134
 • 011 $a 2082-5501
 • 013 $a 10.34739/zn.2023.61.01
 • 014 $a https://czasopisma.uph.edu.pl/znadministracja/issue/view/204
 • 015 $a 5-13
 • 019 $a We współczesnych przedsiębiorstwach wiedza i doświadczenia pracowników oraz menedżerów istotniewpływają na podejmowane decyzje, skuteczność działania i realizację strategii, szczególnie w warunkach ciąglerosnącego znaczenia międzynarodowej współpracy. Wielokulturowość, będąc dziś powszechnym atrybutem wielu firmdziałających na globalnym rynku, staje się też ważną determinantą zarządzania ludźmi. Różnorodność kulturowa możeprzynieść dużo pozytywnych efektów, ale także być przyczyną problemów. Ważne jest więc rozumienie istotywielokulturowości, umiejętne zarządzanie kulturową różnorodnością oraz przestrzeganie wartości i zasad ważnychw zróżnicowanych kulturowo zespołach. Badania opisywane w artykule (indywidualne wywiady pogłębione)zrealizowano wśród menedżerów z 6 krajów europejskich. Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie wyzwańw wielokulturowym środowisku pracy w oparciu o opinie menedżerów, którzy zarządzają wielokulturowymi zespołami.W części teoretycznej artykułu wyjaśniono pojęcie wielokulturowości i opisano wielokulturowość w kontekściezarządzania współczesnym środowiskiem pracy. W części empirycznej omówiono wyniki przeprowadzonychwywiadów i wynikające z nich wnioski. Wielokulturowość stawia dziś przed menedżerami liczne wyzwania w obszarzezarządzania ludźmi, i w yniki badania (wywiadów z europejskimi managerami) potwierdzają, że mierzą się oniz istotnymi wyzwaniami w zarządzaniu zespołami w wielokulturowym środowisku pracy (zwłaszcza w obszarachzwiązanych z merytorycznym przygotowaniem menedżerów do zarządzania wielokulturowymi zespołami, poziomeminteligencji kulturowej menedżerów, komunikacją i motywowaniem pracowników).
 • 020 $a In contemporary companies, the knowledge and experience of both employees and managers significantly influence decision-making, operational effectiveness, and strategy implementation, especially in conditions of the continuously increasing role played by international cooperation. Multiculturalism is not only a common feature of companies which operate in the global market but also increasingly a key factor when it comes to people management. Although cultural diversity can bring many positive effects, it can also be a source of a range of problems. Thus it is so important for managers of culturally diverse teams to understand the essence of multiculturalism, to be able to manage cultural diversity skilfully, and to endorse values and adhere to principles which are highly relevant in multicultural work environments. The study presented in the article (individual in-depth interviews) was conducted among managers from six European countries. The main aim of the study was to identify challenges posed by multicultural work environments based on the opinions of managers who work with multicultural teams. The theoretical part of the article explains the concept of multiculturalism and presents multiculturalism in the context of management in contemporary work environments. The empirical part discusses the results of the interviews and the resulting conclusions. Undoubtedly, multiculturalism poses numerous challenges to managers in the area of people management, and the results of the study have confirmed that managers face considerable challenges in multicultural work environments (especially in the areas regarding managers’ factual knowledge on and preparation for the management of teams, the level of their cultural intelligence, communication, and employee motivation).
 • 021 $a menedżerowie
 • 021 $a pracownicy
 • 021 $a różnice kulturowe
 • 021 $a różnorodność kulturowa
 • 021 $a wielokulturowe środowisko pracy
 • 021 $a zespoły wielokulturowe
 • 022 $a cultural differences
 • 022 $a Cultural Diversity
 • 022 $a empolyees
 • 022 $a Managers
 • 022 $a Multicultural Teams
 • 022 $a Multicultural Work Environment
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

23_art_Knap-Stefaniuk_Opinions of european managers...pdf (430 KB)

 • Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny