Uchwała nr 49/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie: nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika p. mgr Agnieszce Łuciuk-Wojczuk

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Uchwała nr 49_2023_2024.pdf (738 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny