Zarządzenie nr 47/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 maja 2022 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego terminarza rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2022/2023, wysokości opłaty rekrutacyjnej i zasad jej pobierania, wymaganych dokumentów od kandydatów w procesie rekrutacji, szczegółowych zasad prowadzenia rekrutacji w systemie elektronicznym oraz wzorów innych dokumentów

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 47_2021_2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41_2021_2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie wpr.pdf (454 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia stanowiący Załącznik do zarządzenia nr 47_2021_2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 m.pdf (590 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny