Strój chrześcijańskich kobiet z IV wieku w ocenie Jana Chryzostoma

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Strój chrześcijańskich kobiet z IV wieku w ocenie Jana Chryzostoma
 • Autor/Autorzy: ANNA GRZYWA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2023
 • Tom: 43
 • Numer: 4/2
 • ISSN: 2081-1446
 • DOI: 10.35765/pk.2023.430402.21
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2023.430401.21/2502
 • Strony od-do: 333-347
 • Abstrakt:
  • Celem artykułu jest scharakteryzowanie sposobu, w jaki Jan Chryzostom (347–407) przedstawia zaangażowanie chrześcijańskich kobiet w troskę o wygląd zewnętrzny, przestrzegając je przed nadmiernym strojeniem się. Na podstawie licznych pouczeń katechety, zawartych w jego homiliach, komentujących Ewangelie oraz Listy Apostolskie, zostały przedstawione argumenty Chryzostoma potępiające podobne zachowanie kobiet, odwołujące się do religijnego uzasadnienia, a także zasad regulujących życie społeczne. Lektura przytoczonych wypowiedzi Chryzostoma, komentujących niewłaściwe postępowanie wierzących, jak i konkretne zalecenia poprawy do nich skierowanych, pozwalają nam na zapoznanie się z podejściem chrześcijańskich kobiet do kwestii stroju i szerzej – wyglądu zewnętrznego, na przykładzie wspólnoty chrześcijańskiej z IV wieku.
  • The aim of the article is to characterize the way in which John Chrysos-tom (347–407) presents the involvement of Christian women in caring fortheir appearance, admonishing them for excessive dressing. On the basis ofthe catechist’s numerous instructions contained in his homilies, comment-ing on the gospels and apostolic letters, Chrysostom’s arguments are pre-sented, condemning such behavior of women, referring to religious justifica-tion and the principles regulating social life. Reading the quoted statementsissued by Chrysostom, commenting on the wrong behavior of believers as wellas specific recommendations for improvement addressed to them, allow usto become acquainted with the approach of Christian women to the issue of clothing and, more broadly, external appearance, on the example of the 4th-century Christian community.
 • Słowa kluczowe:
  • Antiochia
  • homilie
  • Jan Chryzostom
  • pierwsze wieki chrześcijaństwa
  • strój kobiet
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Strój chrześcijańskich kobiet z IV wieku w ocenie Jana Chryzostoma
 • 003 $b 0000-0003-3009-2367
 • 003 $a ANNA GRZYWA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 43
 • 010 $a 4/2
 • 011 $a 2081-1446
 • 013 $a 10.35765/pk.2023.430402.21
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2023.430401.21/2502
 • 015 $a 333-347
 • 019 $a Celem artykułu jest scharakteryzowanie sposobu, w jaki Jan Chryzostom (347–407) przedstawia zaangażowanie chrześcijańskich kobiet w troskę o wygląd zewnętrzny, przestrzegając je przed nadmiernym strojeniem się. Na podstawie licznych pouczeń katechety, zawartych w jego homiliach, komentujących Ewangelie oraz Listy Apostolskie, zostały przedstawione argumenty Chryzostoma potępiające podobne zachowanie kobiet, odwołujące się do religijnego uzasadnienia, a także zasad regulujących życie społeczne. Lektura przytoczonych wypowiedzi Chryzostoma, komentujących niewłaściwe postępowanie wierzących, jak i konkretne zalecenia poprawy do nich skierowanych, pozwalają nam na zapoznanie się z podejściem chrześcijańskich kobiet do kwestii stroju i szerzej – wyglądu zewnętrznego, na przykładzie wspólnoty chrześcijańskiej z IV wieku.
 • 020 $a The aim of the article is to characterize the way in which John Chrysos-tom (347–407) presents the involvement of Christian women in caring fortheir appearance, admonishing them for excessive dressing. On the basis ofthe catechist’s numerous instructions contained in his homilies, comment-ing on the gospels and apostolic letters, Chrysostom’s arguments are pre-sented, condemning such behavior of women, referring to religious justifica-tion and the principles regulating social life. Reading the quoted statementsissued by Chrysostom, commenting on the wrong behavior of believers as wellas specific recommendations for improvement addressed to them, allow usto become acquainted with the approach of Christian women to the issue of clothing and, more broadly, external appearance, on the example of the 4th-century Christian community.
 • 021 $a Antiochia
 • 021 $a homilie
 • 021 $a Jan Chryzostom
 • 021 $a pierwsze wieki chrześcijaństwa
 • 021 $a strój kobiet
 • 022 $a Antioch
 • 022 $a first centuries of Christianity
 • 022 $a homilies
 • 022 $a John Chrysostom
 • 022 $a women’s clothing
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa

Dublin Core

Pliki

2023_art_Grzywa A_Strój chrześcijańskich....pdf (262 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny