Uchwała nr 10/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 30 stycznia 2024 r. W sprawie: zmiany programu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Filologia angielska w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie obowiązującego dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022.

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

2. Uchwała nr 10_2023_2024_zmiany w programie 2021_2022.pdf (537 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny

2. Program studiów Filologia angielska I stopień zmiana 2021_2022.pdf (2,01 MB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny