Potencjał polskiego lobby w USA

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Potencjał polskiego lobby w USA
 • Autor/Autorzy: KONRAD OŚWIECIMSKI (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2023
 • Tom: 43
 • Numer: 4/2
 • ISSN: 2081-1446
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/3132
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • W artykule rozważaniu poddano czy Polonia mieszkająca w USA jest a być może czy może być potencjalnie znaczącą siłą lobbingową wpływającą na kształt polityki amerykańskiej, głownie w stosunku do kwestii polskich i polonijnych. Rozważanie to oparte jest na analizie fenomenu lobbingu w Stanach Zjednoczonych oraz znaczenia grup interesu, w tym grup o charakterze etnicznym. Na podstawie literatury przedmiotu autor identyfikuje czynniki i okoliczności, które mogą wpływać na potencjalną skuteczność grup interesu w USA i odnosi je do sytuacji społeczności Amerykanów polskiego pochodzenia.
  • In this article the author considers whether the Polish Americans (Polonia)living in the US is, or perhaps can be, a potentially significant lobbying forceinfluencing the shape of American policy, mainly in relation to Polish andPolish‑American issues. this consideration is based on an analysis of thephenomenon of lobbying in the United States and the importance of inter-est groups, including ethnic groups. Basing assumptions on the literature onAmerican interest groups, including ethnic ones, and their lobbying potential,the author identifies factors and circumstances that can affect the potentialeffectiveness of interest groups in the US and relates them to the situation ofthe community of Americans of Polish origin.
 • Słowa kluczowe:
  • amerykańska polityka zagraniczna
  • grupy etniczne
  • grupy interesu
  • lobbing
  • Polonia amerykańska
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Potencjał polskiego lobby w USA
 • 003 $b 0000-0002-0873-6827
 • 003 $a KONRAD OŚWIECIMSKI (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 43
 • 010 $a 4/2
 • 011 $a 2081-1446
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/3132
 • 017 $a angielski
 • 019 $a W artykule rozważaniu poddano czy Polonia mieszkająca w USA jest a być może czy może być potencjalnie znaczącą siłą lobbingową wpływającą na kształt polityki amerykańskiej, głownie w stosunku do kwestii polskich i polonijnych. Rozważanie to oparte jest na analizie fenomenu lobbingu w Stanach Zjednoczonych oraz znaczenia grup interesu, w tym grup o charakterze etnicznym. Na podstawie literatury przedmiotu autor identyfikuje czynniki i okoliczności, które mogą wpływać na potencjalną skuteczność grup interesu w USA i odnosi je do sytuacji społeczności Amerykanów polskiego pochodzenia.
 • 020 $a In this article the author considers whether the Polish Americans (Polonia)living in the US is, or perhaps can be, a potentially significant lobbying forceinfluencing the shape of American policy, mainly in relation to Polish andPolish‑American issues. this consideration is based on an analysis of thephenomenon of lobbying in the United States and the importance of inter-est groups, including ethnic groups. Basing assumptions on the literature onAmerican interest groups, including ethnic ones, and their lobbying potential,the author identifies factors and circumstances that can affect the potentialeffectiveness of interest groups in the US and relates them to the situation ofthe community of Americans of Polish origin.
 • 021 $a amerykańska polityka zagraniczna
 • 021 $a grupy etniczne
 • 021 $a grupy interesu
 • 021 $a lobbing
 • 021 $a Polonia amerykańska
 • 022 $a ethnic lobbies
 • 022 $a interest groups in the US
 • 022 $a lobbying
 • 022 $a Polish Americans
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

P_K_43_2023_4_2_Konrad Oświecimski.pdf (493 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny