Opinia matek na temat doświadczeń komunikacyjnych ich dzieci z zespołem Downa i złożonymi potrzebami komunikacyjnymi

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Opinia matek na temat doświadczeń komunikacyjnych ich dzieci z zespołem Downa i złożonymi potrzebami komunikacyjnymi
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Logopedia
 • Rok: 2023
 • Tom: 52
 • Numer: 2
 • ISSN: 0459-6935
 • DOI: 10.24335/svrp-s817
 • Adres www:: https://www.polskietowarzystwologopedyczne.pl/wp-content/uploads/2024/02/173-186-Pudelko-i-inni-LOGOP-52-2-2023-z-NR-DOI-03-02-2024.pdf
 • Strony od-do: 173-186
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • W artykule zostały omówione zagadnienia dotyczące specyfiki rozwoju mowy osób z ze-społem Downa oraz terapii logopedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii komunikacjiwspomagającej i alternatywnej (AAC). Przedstawiono historie (studium przypadku) trzech osóbz zespołem Downa i niepełnosprawnością intelektualną, które opisano na podstawie rozmów z ichmatkami. Analiza danych pozwoliła na zgromadzenie obszernego materiału badawczego wskazują-cego na trudności związane z procesem terapii logopedycznej pacjentów ze złożonymi potrzebamikomunikacyjnymi. Zebrane dane pozwoliły również dostrzec potrzebę łączenia klasycznej terapiilogopedycznej z terapią komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz szerszego edukowaniaspołeczeństwa w zakresie AAC. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały przykłady dobrychpraktyk, których celem jest poprawa sytuacji osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi orazich rodzin w zakresie komunikacji.
  • The article discusses issues related to the specificity of speech development of people withDown syndrome and speech therapy, with particular emphasis on augmentative and alternative communication therapy (AAC). Stories (case studies) of three people with Down syndrome and intellectual disability are presented, based on conversations with their mothers. Data analysis allowedfor the collection of extensive research material indicating difficulties associated with the process ofspeech therapy of patients with complex communication needs. moreover, collected data allowedus to recognize the need to combine classic speech therapy with augmentative and alternative com-munication therapy and to educate society more broadly about AAC. The article presents examplesof good practices aimed at improving the communication situation of people with complex com-munication needs and their families.
 • Słowa kluczowe:
  • AAC
  • komunikacja wspomagająca i alternatywna
  • oligofazja
  • zespół Downa
  • złożone potrzeby komunikacyjne
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Opinia matek na temat doświadczeń komunikacyjnych ich dzieci z zespołem Downa i złożonymi potrzebami komunikacyjnymi
 • 003 $b 0000-0002-7018-1658
 • 003 $a Łucja Wilewska (Autor)
 • 003 $a WERONIKA PUDEŁKO (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Logopedia
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 52
 • 010 $a 2
 • 011 $a 0459-6935
 • 013 $a 10.24335/svrp-s817
 • 014 $a https://www.polskietowarzystwologopedyczne.pl/wp-content/uploads/2024/02/173-186-Pudelko-i-inni-LOGOP-52-2-2023-z-NR-DOI-03-02-2024.pdf
 • 015 $a 173-186
 • 017 $a polski
 • 019 $a W artykule zostały omówione zagadnienia dotyczące specyfiki rozwoju mowy osób z ze-społem Downa oraz terapii logopedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii komunikacjiwspomagającej i alternatywnej (AAC). Przedstawiono historie (studium przypadku) trzech osóbz zespołem Downa i niepełnosprawnością intelektualną, które opisano na podstawie rozmów z ichmatkami. Analiza danych pozwoliła na zgromadzenie obszernego materiału badawczego wskazują-cego na trudności związane z procesem terapii logopedycznej pacjentów ze złożonymi potrzebamikomunikacyjnymi. Zebrane dane pozwoliły również dostrzec potrzebę łączenia klasycznej terapiilogopedycznej z terapią komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz szerszego edukowaniaspołeczeństwa w zakresie AAC. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały przykłady dobrychpraktyk, których celem jest poprawa sytuacji osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi orazich rodzin w zakresie komunikacji.
 • 020 $a The article discusses issues related to the specificity of speech development of people withDown syndrome and speech therapy, with particular emphasis on augmentative and alternative communication therapy (AAC). Stories (case studies) of three people with Down syndrome and intellectual disability are presented, based on conversations with their mothers. Data analysis allowedfor the collection of extensive research material indicating difficulties associated with the process ofspeech therapy of patients with complex communication needs. moreover, collected data allowedus to recognize the need to combine classic speech therapy with augmentative and alternative com-munication therapy and to educate society more broadly about AAC. The article presents examplesof good practices aimed at improving the communication situation of people with complex com-munication needs and their families.
 • 021 $a AAC
 • 021 $a komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • 021 $a oligofazja
 • 021 $a zespół Downa
 • 021 $a złożone potrzeby komunikacyjne
 • 022 $a AAC
 • 022 $a augmentative and alternative communication
 • 022 $a complex communication needs
 • 022 $a Down syndrome
 • 022 $a oligophasia
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

2023_art_Pudełko W., Wilewska Ł_ Opinia matek na.....pdf (819 KB)

 • Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny