Inteligencja emocjonalna drogą do pokojowego budowania relacji przyjacielskich

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Inteligencja emocjonalna drogą do pokojowego budowania relacji przyjacielskich
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Społeczeństwo. Edukacja. Język
 • Rok: 2023
 • Tom: 18
 • ISSN: 2353-1266
 • DOI: 10.19251/sej/2023.18(6)
 • Adres www:: https://czasopismanaukowe.mazowiecka.edu.pl/index.php/sej/article/view/190/258
 • Strony od-do: 75-88
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Każdy z nas od początku swojego życia wchodzi w relacje interpersonalne z innymi ludźmi. Relacje te niezbędne są nam po to, aby rozwijać się, realizować swój ludzki potencjał, tworzyć, budować, zmieniać się ale również niszczyć, zniewalać, wykorzystywać, dręczyć, terroryzować. Człowiek jest tym, który buduje relacje interpersonalne i decyduje o tym, jaką będą pełniły funkcję, do jakich konsekwencji prowadziły, co będzie ich efektem (pokój, czy wojna i zniewolenie). Relacja przyjacielska stanowi jedną z najbardziej dojrzałych i pozytywnych form więzi między ludźmi. Budowanie relacji przyjacielskiej wymaga wyjścia poza własne potrzeby, oczekiwania, pragnienia, interesy i otwarcia się na drugą osobę, która staje się dla nas kimś wyjątkowym. Prezentowane badania dotyczą współzależności między inteligencją emocjonalną a przyjaźnią, rozumianą jako dojrzała, oparta na zrozumieniu i zaufaniu, pokojowa forma budowania relacji interpersonalnych. W badaniach uczestniczyły 232 osoby w wieku 24-47 lat  (128 kobiet i 104 mężczyzn).  Zostały zastosowane następujące metody: Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej opracowany przez Jaworowską, Matczak, Ciechanowicz, Stańczak i Zalewską oraz Kwestionariusz do Badania Relacji Przyjacielskiej opracowany przez Iskrę i Klinkosza. Uzyskane wyniki wskazują na istniejącą pozytywną współzależność pomiędzy funkcjonowaniem w relacjach przyjacielskich a posiadaną inteligencją emocjonalną.
  • Each of us enters into interpersonal relationships with other people from the beginning of our lives. These relationships are necessary for us to develop, realizeourhumanpotential, create, build, change, but alsodestroy, enslave, exploit, torment, terrorize. Man is the one whobuildsinterpersonalrelationships and decideswhatfunctiontheywillperform, whatconsequencestheywilllead to, and whattheireffectwill be (peaceor war and enslavement). A friendlyrelationshipis one of the most mature and positiveforms of bondbetweenpeople. Building a friendlyrelationshiprequiresgoingbeyondourownneeds, expectations, desires, interests and openingourselves to another person whobecomessomeonespecial to us. The presentedresearchconcerns the interdependencebetweenemotionalintelligence and friendship, understood as a mature, peaceful form of buildinginterpersonalrelationshipsbased on understanding and trust. The researchinvolved 232 peopleaged 24-47 (128 women and 104 men). The followingmethodswereused: the Popular EmotionalIntelligenceQuestionnairedeveloped by Jaworowska, Matczak, Ciechanowicz, Stańczak and Zalewska and the FriendshipTestingQuestionnairedeveloped by Iskra and Klinkosz. The obtainedresultsindicateanexistingpositivecorrelationbetweenfunctioning in friendlyrelationships and emotionalintelligence.
 • Słowa kluczowe:
  • inteligencja emocjonalna
  • komunikacja interpersonalna
  • pokój
  • przyjaźń
  • relacje przyjacielskie
 • Dyscyplina: nauki o rodzinie

MARC

 • 002 $a Inteligencja emocjonalna drogą do pokojowego budowania relacji przyjacielskich
 • 003 $b 0000-0003-1655-1248
 • 003 $b https://orcid.org/0000-0001-7623-766X
 • 003 $a JERZY SMOLEŃ (Autor)
 • 003 $a Justyna Iskra (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Społeczeństwo. Edukacja. Język
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 18
 • 011 $a 2353-1266
 • 013 $a 10.19251/sej/2023.18(6)
 • 014 $a https://czasopismanaukowe.mazowiecka.edu.pl/index.php/sej/article/view/190/258
 • 015 $a 75-88
 • 017 $a polski
 • 019 $a Każdy z nas od początku swojego życia wchodzi w relacje interpersonalne z innymi ludźmi. Relacje te niezbędne są nam po to, aby rozwijać się, realizować swój ludzki potencjał, tworzyć, budować, zmieniać się ale również niszczyć, zniewalać, wykorzystywać, dręczyć, terroryzować. Człowiek jest tym, który buduje relacje interpersonalne i decyduje o tym, jaką będą pełniły funkcję, do jakich konsekwencji prowadziły, co będzie ich efektem (pokój, czy wojna i zniewolenie). Relacja przyjacielska stanowi jedną z najbardziej dojrzałych i pozytywnych form więzi między ludźmi. Budowanie relacji przyjacielskiej wymaga wyjścia poza własne potrzeby, oczekiwania, pragnienia, interesy i otwarcia się na drugą osobę, która staje się dla nas kimś wyjątkowym. Prezentowane badania dotyczą współzależności między inteligencją emocjonalną a przyjaźnią, rozumianą jako dojrzała, oparta na zrozumieniu i zaufaniu, pokojowa forma budowania relacji interpersonalnych. W badaniach uczestniczyły 232 osoby w wieku 24-47 lat  (128 kobiet i 104 mężczyzn).  Zostały zastosowane następujące metody: Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej opracowany przez Jaworowską, Matczak, Ciechanowicz, Stańczak i Zalewską oraz Kwestionariusz do Badania Relacji Przyjacielskiej opracowany przez Iskrę i Klinkosza. Uzyskane wyniki wskazują na istniejącą pozytywną współzależność pomiędzy funkcjonowaniem w relacjach przyjacielskich a posiadaną inteligencją emocjonalną.
 • 020 $a Each of us enters into interpersonal relationships with other people from the beginning of our lives. These relationships are necessary for us to develop, realizeourhumanpotential, create, build, change, but alsodestroy, enslave, exploit, torment, terrorize. Man is the one whobuildsinterpersonalrelationships and decideswhatfunctiontheywillperform, whatconsequencestheywilllead to, and whattheireffectwill be (peaceor war and enslavement). A friendlyrelationshipis one of the most mature and positiveforms of bondbetweenpeople. Building a friendlyrelationshiprequiresgoingbeyondourownneeds, expectations, desires, interests and openingourselves to another person whobecomessomeonespecial to us. The presentedresearchconcerns the interdependencebetweenemotionalintelligence and friendship, understood as a mature, peaceful form of buildinginterpersonalrelationshipsbased on understanding and trust. The researchinvolved 232 peopleaged 24-47 (128 women and 104 men). The followingmethodswereused: the Popular EmotionalIntelligenceQuestionnairedeveloped by Jaworowska, Matczak, Ciechanowicz, Stańczak and Zalewska and the FriendshipTestingQuestionnairedeveloped by Iskra and Klinkosz. The obtainedresultsindicateanexistingpositivecorrelationbetweenfunctioning in friendlyrelationships and emotionalintelligence.
 • 021 $a inteligencja emocjonalna
 • 021 $a komunikacja interpersonalna
 • 021 $a pokój
 • 021 $a przyjaźń
 • 021 $a relacje przyjacielskie
 • 022 $a emotional intelligence
 • 022 $a friendly relationship
 • 022 $a friendship
 • 022 $a interpersonal communication
 • 022 $a peace
 • 966 $a nauki o rodzinie
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Psychologii

Dublin Core

Pliki

2023_art_Smoleń J., Iskra J_INTELIGENCJA EMOCJONALNA DROGĄ....pdf (229 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny