Poznanie dziecka a wychowanie. Działalność pedologiczna Józefa Ciembroniewicza (1877-1929)

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Poznanie dziecka a wychowanie. Działalność pedologiczna Józefa Ciembroniewicza (1877-1929)
 • Autor/Autorzy: WŁADYSŁAWA SZULAKIEWICZ (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Biografistyka Pedagogiczna
 • Rok: 2023
 • Tom: 8
 • Numer: 2
 • ISSN: 2543-6112
 • e-ISSN: 2543-7399
 • DOI: 10.36578/bp.2023.08.56
 • Adres www:: https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/index.php/bp/article/view/2448
 • Strony od-do: 209-228
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Celem artykułu jest ukazanie działalności pedologicznej Józefa Ciembroniewicza . Był on pedagogiem, działaczem społecznym i autorem publikacji dotyczących kilku subdyscyplin pedagogicznych. W prezentowanym szkicu podjęto próbę odpowiedzi na pytania: jak przebiegała aktywność J. Ciembroniewicza w obszarze badań pedologicznych i ich popularyzacji oraz jakie były jego poglądy na wychowania dziecka. Dla przedstawienia niniejszych zagadnień wykorzystano książki tego autora oraz artykuły rozproszone w licznych czasopismach pedagogicznych, które poddano analizie historyczno-pedagogicznej. Analiza jego prac pozwala stwierdzić, że swoimi publikacjami przyczynił się do powiększenia dorobku z zakresu pedologii, a jego wizja wychowania dziecka obejmowała wszystkie, ważne i dzisiaj dziedziny wychowania.
  • The aim of this article is to show the paedological activities of Józef Ciembro-niewicz. He was an educator, social activist and an author of publications on severalpedagogical sub-disciplines. The presented sketch attempts to answer the questions:how was J. Ciembroniewicz’s activity in the field of paedological research and its pop-ularisation and what were his views on child-rearing. For the presentation of the pre-sent issues, books written by this author and articles scattered in numerous pedagogi-cal journals have been used for historical-pedagogical analysis. An analysis of his worksmakes it possible to conclude that with his publications he contributed to the growingbody of work in the fi eld of paedology, and that his vision of child-rearing encompassedall areas of upbringing, that are still important today.
 • Słowa kluczowe:
  • badania
  • dziecko
  • Józef Ciembroniewicz
  • pedologia
  • wychowanie
 • Dyscyplina: nauki o rodzinie

MARC

 • 002 $a Poznanie dziecka a wychowanie. Działalność pedologiczna Józefa Ciembroniewicza (1877-1929)
 • 003 $b 0000-0001-8614-2955
 • 003 $a WŁADYSŁAWA SZULAKIEWICZ (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Biografistyka Pedagogiczna
 • 008 $a 2023
 • 009 $a 8
 • 010 $a 2
 • 011 $a 2543-6112
 • 012 $a 2543-7399
 • 013 $a 10.36578/bp.2023.08.56
 • 014 $a https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/index.php/bp/article/view/2448
 • 015 $a 209-228
 • 017 $a polski
 • 019 $a Celem artykułu jest ukazanie działalności pedologicznej Józefa Ciembroniewicza . Był on pedagogiem, działaczem społecznym i autorem publikacji dotyczących kilku subdyscyplin pedagogicznych. W prezentowanym szkicu podjęto próbę odpowiedzi na pytania: jak przebiegała aktywność J. Ciembroniewicza w obszarze badań pedologicznych i ich popularyzacji oraz jakie były jego poglądy na wychowania dziecka. Dla przedstawienia niniejszych zagadnień wykorzystano książki tego autora oraz artykuły rozproszone w licznych czasopismach pedagogicznych, które poddano analizie historyczno-pedagogicznej. Analiza jego prac pozwala stwierdzić, że swoimi publikacjami przyczynił się do powiększenia dorobku z zakresu pedologii, a jego wizja wychowania dziecka obejmowała wszystkie, ważne i dzisiaj dziedziny wychowania.
 • 020 $a The aim of this article is to show the paedological activities of Józef Ciembro-niewicz. He was an educator, social activist and an author of publications on severalpedagogical sub-disciplines. The presented sketch attempts to answer the questions:how was J. Ciembroniewicz’s activity in the field of paedological research and its pop-ularisation and what were his views on child-rearing. For the presentation of the pre-sent issues, books written by this author and articles scattered in numerous pedagogi-cal journals have been used for historical-pedagogical analysis. An analysis of his worksmakes it possible to conclude that with his publications he contributed to the growingbody of work in the fi eld of paedology, and that his vision of child-rearing encompassedall areas of upbringing, that are still important today.
 • 021 $a badania
 • 021 $a dziecko
 • 021 $a Józef Ciembroniewicz
 • 021 $a pedologia
 • 021 $a wychowanie
 • 022 $a child
 • 022 $a Józef Ciembroniewicz
 • 022 $a pedology
 • 022 $a research
 • 022 $a upbringing
 • 966 $a nauki o rodzinie
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

2023_art_BP_ W. Szulakiewicz, Poznanie dziecka.pdf (241 KB)

 • Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny