Uchwała nr 51/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie: przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. mgr Kingi Kwinty-Pietuszko

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Uchwała_51_2023_2024.pdf (732 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny