Uchwała nr 53/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie: umorzenia przewodu doktorskiego p. mgr Katarzyny Daraż-Dudy

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Uchwała_53_2023_2024.pdf (1,53 MB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny