Uchwała nr 56/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego potwierdzającego uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji z dyscypliny nauki o rodzinie (jako dyscypliny podstawowej i jako dyscypliny dodatkowej)

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Uchwała_56_2023_2024.pdf (597 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny

Zał_1_Uchwała_56_2023_2024.pdf (4,87 MB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny

Zał._2_Uchwała_56_2023_2024.pdf (2,46 MB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny