Uchwała nr 57/2023/2024 Rady ds. Stopni Naukowych Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie: zatwierdzenia zagadnień do egzaminu doktorskiego potwierdzającego uzyskanie efektów uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji z dyscypliny pedagogika (jako dyscypliny podstawowej i jako dyscypliny dodatkowej)

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Uchwała_57_2023_2024.pdf (989 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny

Zał._1_Uchwała_57_2023_2024.pdf (3,27 MB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny

Zał_2_Uchwała_57_2023_2024.pdf (2,61 MB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Dostępność: Publiczny