Zarządzenie nr 35/2023/2024 Rektora Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie nowelizacji Zarządzenia nr 129/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wynagradzania w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 35-2023-2024 ws. nowelizacji Regulaminu wynagradzania.pdf (308 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 35-2023-2024 - Tabela stawek.pdf (465 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35-2023-2024 - Regulamin wynagradzania.pdf (595 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny