Zarządzenie nr 36/2023/2024 Rektora Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. Weryfikacji Regulaminu Studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Ignatianum w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie).

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny