Zarządzenie nr 5/2023/2024 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Karoliny Kmiecik-Jusięgi

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 5 _habilitacja_dr K. Kmiecik-Jusięga.pdf (202 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny