Uchwała nr 32/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie nr 59/2022/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. wydanej w przedmiocie zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2024/2025.

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Uchwała nr 32-2023-2024 ws. zmiany Warunków rekrutacji 2024-2025.pdf (475 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny

Załącznik do U. 32-2023-2024 - tekst jednolity - warunki rekrutacji_format.pdf (714 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny