Uchwała nr 33/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. W sprawie: zasad przyjmowania laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie w latach 2027/2028; 2028/2029; 2029/2030; 2030/2031.

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Uchwała nr 33-2023-2024 ws. laureatów, finalistów olimpiad 2027-2031.pdf (198 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny