Podmiotowość i samoświadomość we wczesnej filozofii Józefa Tischnera

Kolekcja
rozprawy doktorskie
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

MARC

 • 001 $a Podmiotowość i samoświadomość we wczesnej filozofii Józefa Tischnera
 • 003 $a Kwinta-Pietuszko Kinga
 • 004 $a prof. dr hab. Jaromir Brejdak $b ks. dr hab. Mark Urban CsSR, prof. UPJPII
 • 005 $a ks. prof. dr hab. Stanisław Ziemiański SJ
 • 006 $a dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. UIK
 • 007 $a 24 stycznia 2024 $b Kraków $c 196
 • 008 $a polski
 • 013 $a Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • 015 $a rozprawa doktorska
 • 017 $a nauki humanistyczne
 • 018 $a filozofia
 • 019 $a Rada ds. Stopni Naukowych UIK

Dublin Core