Time, Number, Order and the Flow of Becoming: Aristotle, Pseudo-Archytas and Iamblichus in Conversation

Kolekcja
rozprawy doktorskie
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

MARC

 • 001 $a Time, Number, Order and the Flow of Becoming: Aristotle, Pseudo-Archytas and Iamblichus in Conversation
 • 002 $a Czas, liczba, porządek i bieg powstawania: Arystoteles, Pseudo-Archytas i Jamblich w dialogu
 • 003 $a Trostyanskiy Sergey
 • 004 $a dr hab. Krzysztof Łapiński $b dr hab. Artur Pacewicz
 • 005 $a dr hab. Anna Zhyrkova, prof. UIK
 • 006 $a dr Marcin Podbielski
 • 007 $a 12 grudnia 2023 $b Kraków $c 347
 • 008 $a angielski
 • 011 $a Arystoteles $a filozofia
 • 013 $a Rada ds. Stopni Naukowych UIK
 • 015 $a rozprawa doktorska
 • 017 $a nauki humanistyczne
 • 018 $a filozofia
 • 019 $a Rada ds. Stopni Naukowych UIK

Dublin Core